Запись подключения к АО-7 – Запись подключения к АО-7

                        Запись подключения к АО-7.
 Podmienky pre vydanie diplomu : 1.Diplom sa vydáva za spojenia s 3 rôznými lokalitami zo 6 možných.
 2.Za spojenia so všetkými 6 lokalitami sa ku diplomu doplnia osobitné
 QSL lístky zobrazujúce dané lokality a tvoriace kompletnú sériu diplomu.
 3.Platné sú spojenia so všetkými stanicami pracujúcimi z uvedených
 lokalít,uskutočnené po 1.1.1993.Uznávané sú všetky povolené druhy 
 prevádzky na KV a VKV pásmach mimo spojení cez prevádzače.
 4.Výpis z denníka s poplatkom 50.- Sk , prípadne 50.- Kč je potrebné
 zaslať na adresu diplomového managéra OM8RA , prípadne cez PR na 
 OM8BQ a uhradiť poštovou poukážkou managerovi.Uvedený poplatok je 
 potrebné uhradiť aj pri žiadosti o doplňujúce QSL.
 Diplomový manager : Jozef Kyrc, J.Palárika 32, 052 01  Spišská Nová ves
 Zoznam lokalít : 1. Spišská Nová Ves
         2. Čingov / Smižany /
         3. Suchá Belá / Letanovce,Kláštorisko /
          4. Veľký Sokol / Hrabušice /
         5. Dobšinská ľadová jaskyňa / Stratená /
         6. Mlynky – Dedinky


Podľa našej evidencie podmienky pre udelenie diplomu majú splnené k 12.12.2004
nasledovné stanice :
ЕСЛИ 1 – AMQ,AX,TD,AED,DK
ЕСЛИ 2 – AK,Замена компонентов ГДР,KM,JI,LZ,AKM,
ЕСЛИ 3 – ID,QQ,EY,DQ,THX,TLS,CNA,TLE,PA,Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,CAQ,DM,JH,TDD,CKC,VEB,CFK,ZAD,KWZ,PQ,SI,
XX,Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,TSZ,CHA,UU,KVW,CDN,Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,EK CBT
ЕСЛИ 4 – DM,AVI,CP,ANJ,ADK,Использование DX-кластера или аналогичной системы разрешено для всех категорий, кроме категории Single Operator Classic Overlay.,NI,AMA,APD
ЕСЛИ 5 – Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров,BP,Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,Mitsubishi — один из крупнейших производителей гибридных выходных каскадов в мире.
ЕСЛИ 6 – Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,С УЧАСТИЕМ,мм,CH,MV,AC,AJM
ЕСЛИ 7 – Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,CF,AX,OB,HJ,Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,Диполь OCF на диапазонах 40 м и 20 м,CB,AAI
ЕСЛИ 8 – Он должен был проехать более одиннадцати тысяч километров,AA,ON,Замена компонентов ГДР,AQ,ЮЛ,про отсутствующие страны DXCC

Pokiaľ majú uvedení amatéri záujem o diplom,stačí poslať poplatok s odvolaním sa
na túto informáciu.
Na ďalšiu spoluprácu sa tešia Jožko OM8RA a Laco OM8BQ.
V Spiš.Novej Vsi 12.12.2004

0 0 голоса
Оценка статьи
Настраивать
Установить оповещения
гость
0 Комментарии
Отзыв вставлен
Посмотреть все комментарии
0
Будем рады вашим комментариям, Пожалуйста, комментарий!Икс