Порталы радиолюбителей и сайты национальных радиолюбительских организаций

Rádioamatérom prináša informácie okrem tlačených periodík aj viacero rádioamatérskych portálov. Často informácie prinášajú aj stránky národných rádioamatérskych organizácií, teda organizácií, ktoré zastupujú rádioamatérov.

Порталы радиолюбителей и сайты национальных радиолюбительских организаций