Ajuste de modulación TS-450

Muchos radioaficionados utilizan antenas de cable dipolo relativamente bajas sobre el suelo para las bandas inferiores.. Esto degrada significativamente las propiedades de estas antenas., nakoľko väčšina energie vyžaruje kolmo hore. Riešením by bolo vyzdvihnúť anténu do väčšej výšky alebo použiť inú anténu. Z hľadiska nízkeho vyžarovacieho uhla sú zaujímavé vertikálne antény, ale postaviť aspoň 20m vysoký vertikál (lambda/4 na 80m) je takmer neriešiteľný rébus.

ARRL Antenna Handbook hovorí o dvojelementový anténach „veľa muziky za málo peňazí“. Pridaním jedného prvku ku dipólu nízko nad zemou dosiahneme výrazné zníženie vyžarovacieho uhla, čím zreteľne zlepšíme komunikačnú účinnosť. Nezanedbateľnou výhodou je aj smerovosť antény, výhodné impedančné zakončenie a prekvapivo aj jednoduchosť.
Inšpiráciou môže byť článok “Antény Yagi pro pásmo 3,5 MHz” uverejnený v Rádioamatérskom zpravodaji 1/1986. Uvedenú anténu som nasimuloval v programe MMANA, pričom som si chcel overiť ako sa anténa bude chovať v rôznych výškach nad zemou a či by bolo možné dosiahnuť impedanciu v napájacom bode 50 ohm.

V rozmedzí výšky 10 až 20m nad zemou sa rezonančná frekvencia mení len minimálne, so zvyšujúcou sa výškou klesá impedancia. Ako optimum sa javí výška 12 až 15m nad zemou, kde anténa má impedanciu 50ohm, šírku pásma pre PSV<2 asi 100kHz. Predozadný pomer je nízky, sobre 7 – 12dB y ganancia (podľa MMANA) asi 9,1dBi. Posledný údaj je potrebné brať s rezervou, viac ako nejaký „matematický“ zisk je zaujímavé to, že energia už nevyžaruje kolmo hore, ale oveľa viac pri zemi.

Poďme však k samotnej anténe, ktorú som spočítal na SSB segment 80m pásma. Zvolená bola sústava žiarič – direktor s rozostupom prvkov 7,74m. Táto vzdialenosť nie je ideálna na dosiahnutie najlepších parametrov, umožňuje však ľahkú realizáciu antény. Žiarič má 2x 20,03m (celkovo 40,06m) a direktor 38,07m. Hrúbka vodičov je 2mm. Napájanie antény je cez Más importante 1:1.

Konštrukcia antény je jednoduchá. Budeme potrebovať asi 80m drôtu, Más importante 1:1, štyri izolátory a tenké horelezcké lanká (primer 3mm), ktorých dĺžku volíme podľa umiestnenia závesných bodov. Tieto lanká sú ľahké a majú výbornú pevnosť.

Podľa nákresu zhotovíme žiarič aj direktor a do izolátorov naviažeme aj horolezecké lanká na vymedzenie rozostupu medzi prvkami a závesy. Na zavesenie potrebujeme štyri body v rovnakej výške. Môžu to byť stromy nad lúkou či protiľahlé bytovky. Vzhľadom na malý rozostup je možné uchytenie konzoly na rodinnom dome.

Ladenie by nemalo byť nutné. Vo výške 10 – 15m nad zemou by minimálne PSV malo byť pod 1,3 (aj 1,0). Vo väčšej výške zväčšíme rozostup prvkov, inak bude impedancia príliš nízka.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X