Suministro de Klasický QRP con VKV 2010

Antena Yagi en VHF
Antena Yagi en VHF

Estas condiciones se aplican a la carrera del año Classic QRP 2010. Klasický QRP závod na VKV se koná vždy první celý víkend v srpnu v neděli od 07.00 UTC hacer 13.00 UTC en la zona 144 megahercio.

Soutěžní kategorie:
144 MHz SO
144 MHz MO

ASI QUE (SOLO EN) – stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic, se kterými bylo pracováno, obsluha zařízení pro přístup do sítě PR či internetu.
mes (OPCIÓN MÚLTIPLE) – stanice ostatní

Carrera QRP de invierno en VHF: Carrera QRP de invierno en VHF, Carrera QRP de invierno en VHF.
Veškeré vybavení stanice musí být umístěno na ploše o maximálním průměru 500 metros. - Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo.

Použití DX Clusteru apod. Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro..
V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice pouze jeden signál, - Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo(- Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo) nezbytné pro připojení do sítě packet radio se neuvažují.
Z jednoho stanoviště smí vysílat více stanic, - Todos los equipos de la estación deben estar ubicados en un área con un diámetro máximo.
Výkon koncového stupně vysílače nebo součet výkonů koncových stupňů smí být maximálně 10 vatios.
Spojení EME, necesario para la operación.
Není povoleno použití vzdáleného přijímače či vysílače.
S každou stanicí lze v závodě započítat jen jedno platné spojení, necesario para la operación. Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro. (Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro., Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.) Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro. 0.

Antenas cuadradas yagi OM3KOM en JN98dv
Antenas cuadradas yagi OM3KOM en JN98dv

Código de competencia sestává z RS nebo RST, Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.. Pořadové číslo spojení musí začínat číslem 001. Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro. 001 Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro., Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.. Tři nuly – 000 – nejsou řádným pořadovým číslem a spojení bude vyhodnocovatelem označeno jako neplatné. Estación, Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro., Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.!
*** pro rok 2010 lze začít od libovolného čísla tak, aby nejvyšší předávané číslo po dobu závodu bylo menší než 1000

Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.: Se cuenta un punto por cada kilómetro de distancia de puente entre las dos estaciones. El valor en puntos de la conexión en el diario de competición debe darse como un número entero.. Se cuenta una conexión en el mismo WW-locator 1 ese. De acuerdo a la recomendación de la I. Región IARU se debe utilizar un coeficiente 111,2 para convertir grados a kilómetros, teniendo en cuenta la curvatura de la tierra. El sistema WGS-84 se utiliza para determinar la latitud y la longitud del sitio de competencia para el cálculo del localizador. (sistema geodésico mundial 1984). Las conexiones con estaciones no competidoras también son válidas, que, sin embargo, están obligados a transmitir el código de competición completo, incluido el número de serie.

Soutěžní deník je možné zaslat vyhodnocovateli v elektronické podobě nebo papírový.

Elektronický deník musí být ve formátu EDI (REG1PRUEBA), designado como un formato estándar para la evaluación de plantas dentro de la Región I. IARU. No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera..
Jako papírový deník stačí čitelná fotokopie staničního deníku.
Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhodnocovatele nejpozději desátý den po skončení závodu.

No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera., No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera.:
jakoukoliv chybu v přijatém kódu tzn. No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera., No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera., No se aceptará el diario en otro formato y la estación no será evaluada en la carrera.
má-li rozdíl v čase spojení větší než 10 - Si la diferencia horaria de conexión es mayor que.

Pantalla TR-751E
Pantalla TR-751E

- Si la diferencia horaria de conexión es mayor que:
za nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek
za více než 10 % špatně vypočtených vzdáleností
*** v roce 2010 nebude aplikováno
za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené v soutěžním deníku
za nesportovní chování v závodě.

- Si la diferencia horaria de conexión es mayor que:
elektronicky na qrp@seznam.cz
– por correo a la dirección Miroslav Bečev, - Si la diferencia horaria de conexión es mayor que 1831, 155 00 Praga 5

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X