Invitación a la 1a subregional 2006

La temporada de concursos de VHF va arrancando poco a poco para nosotros – un a I.subregionálom 4.-5.marca 2006 de 14.00 hacer 14.00 FUERA. Compite en las bandas de 144 MHz hacer 76 GHz podľa bodu 4.2 Všeobecných podmienok pretekov.

Kóty potvrdené pre 1.subreginonálne preteky 2006

Marca Kóta Locador Categorías
OM3KEE Veľká Javorina JN88UU 2, 4, 6, 8, 14</td

Registrovať kótu na 1.Subregionálne preteky 2006 si môžete .: TU :.

Súťažný denník sa posiela výhradne v elektronickej forme vo formáte EDI. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internete. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj e-mailom alebo na diskete na adresu vyhodnocovateľa. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu alebo dátum na poštovej pečiatke.

Prajeme teda súťažiacim pekné počasie, dobré podmienky šírenia a mnoho cenných QSO!

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X