Invitación a la Región IARU 1 Concurso de VHF 2007

IARU Región I. Concurso de VHF – tiene lugar el 1 y 2 de septiembre 2007 de 14.00 hacer 14.00 FUERA. Compiten en categorías 1. 144 megahercio – Single Op a 2. 144 megahercio – Operación múltiple, CW aj FONE prevádzkou. Súťažný kód je RS(T) + poradové číslo od 001 + Localizador de WW. Jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa rovná jeden bod. Za spojenie so stanicou vo vlastnom malom štvorci sa počíta jeden bod. Výsledok dáva súčet bodov za všetky spojenia. Además, se aplican las Condiciones generales de carreras y competiciones en VKV..

Zoznam prihlásených kót na Deň VHF rekordov:

Marca Dimensión Locador
OM50KHE Prado grande JN99JC
OM3W Portas JN99CG
OM3KII Veľká Javorina JN88UU
OM3KTY Bastón del rey KN08BV
OM3R Pecková JN88RS

Zoznam ďalších staníc, ktoré avizujú svoju účasť nájdete na http://www.darkside.cz/qrv.php.

El diario de competición se envía exclusivamente en formato electrónico en formato EDI. Musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke vkv.szr.sk. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj e-mailom na vkvlogy@pobox.sk alebo na diskete na adresu: En g. pavol zajac, OM5CM, prados 1111/12, 95201 gorriones.

Deja una respuesta