En este artículo, intentaré disipar algunos de los mitos asociados con (En este artículo, intentaré disipar algunos de los mitos asociados con) En este artículo, intentaré disipar algunos de los mitos asociados con

En este artículo, intentaré disipar algunos de los mitos asociados con, En este artículo, intentaré disipar algunos de los mitos asociados con. No najmä v zime sú koaxiálne káble vplyvom nízkych teplôt tuhé a vplyvom ohýbania sa koaxiál preruší, alebo skratuje. V rezerve asi málokto má ďalší koaxiálny kábel, ale takmer každý má merač kapacity (alebo miliohmeter).

Ako nájsť miesto, kde je koaxiálny kábel prerušený, alebo vyskratovaný?

1. Koaxiálny kábel prerušený

Na zistenie miesta prerušenia budeme potrebovať merač kapacity s rozsahom 2 para 20 nF (podľa dĺžky kábla) a meracie pásmo. Takýto merač je napríklad súčasťou niektorých drahších multimetrov.

Koaxiálny kábel odpojíme od všetkých zariadení. Meračom kapacity odmeriame kapacitu z jedného aj druhého konca kábla. Napríklad z konca, ktorý sme pripájali do TCVR-a nameriame 180 pF (označíme ako C1) a z konca, ktorý bol pripojený ku anténe 120 pF (označíme ako C2).

Miesto prerušenia koaxiálneho kábla vypočítame podľa vzorca:
D = C1/(C1+C2)xL [metro; pF, pF, pF, metro]
Kde D je vzdialenosť miesta prerušenia koaxiálu od TCVR-a, C1 a C2 sú namerané kapacity a L je celková dĺžka koaxiálu.

Takto môžeme miesto prerušenia lokalizovať veľmi presne a závadu odstrániť vyrezaním poškodeného úseku a spojením dobrých častí. Najčastejšie dochádza k prerušeniu v blízkosti konektorov a miesta, kade koaxiál prechádza cez stenu (okno).

2. Koaxiálny kábel skratovaný

Na zistenie miesta, v ktorom vznikol skrat budeme potrebovať miliohmeter a meracie pásmo.

Koaxiálny kábel odpojíme od všetkých zariadení. Miliohmetrom odmeriame odpor z jedného aj druhého konca kábla. Napríklad z konca, ktorý sme pripájali do TCVR-a nameriame 0,8 ohmu (označíme ako R1) a z konca, ktorý bol pripojený ku anténe 0,04 ohmu (označíme ako R2).

Miesto prerušenia koaxiálneho kábla vypočítame podľa vzorca:
D = R1/(R1+R2)xL [metro; ohm, ohm, ohm, metro]
Kde D je vzdialenosť miesta prerušenia koaxiálu od TCVR-a, R1 a R2 sú namerané odpory a L je celková dĺžka koaxiálu.

Zámerne som volil v príklade veľký nepomer odporov, pretože v 99% prípadov dochádza ku skratu v konektoroch, kde sa zvyčajnestratenýdrôtik opletenia oprie o živý vodič. Preto po zistení skratu v koaxiálnom kábli najprv skontrolujeme konektory.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X