Carrera de navidad

Soutěžní podmínky

La carrera navideña siempre está organizada por el radio club OK1KHK. 26. diciembre en dos etapas, a saber 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 UTC.

Závodí se v pásmu 144 Utiliza estructuralmente el método de fase para SSB, SSB a FM.

Reto a la carrera : “PRUEBA CQ” / “Výzva vánoční závod” .

Závodní kód : RS/RST, pořadové číslo QSO a LOC (La finalización incorrecta del encabezado puede dar lugar a una determinación incorrecta de la categoría de competición de la estación o al cambio de ruta del libro de registro solo para el control.: 59 001 JO70WE) V obou etapách pořadová čísla spojení pokračují průběžně (druhá etapa tedy nezačíná číslem QSO 001-pokud jste se zúčastnili 1. etapas). V každé etapě je možno navázat se stanicemi jen jedno QSO bez ohledu na druh provozu (je tedy možné QSO opakovat v druhé etapě ). Soutěžící stanice musí závod absolvovat v obou etapách ze stejného QTH.

Las conexiones repetidas deben marcarse en el registro.: za 1km překlenuté vzdálenosti =1 bod a ya QSO ve vlastním LOC=1 bod.
Závod je vypsán pro kategorii SINGLE a MULTI pro stanice OK/OM.
Výsledkové listiny pro obě kategorie budou vytvořeny společně pro OK/OM .

QSO s ostatními zahraničními stanicemi do závodu se počítají, pokud tyto předávají předepsaný kód.

Logy zahraničních stanic budou použity pro kontrolu.

Není možné využívat DVK abreviado , chat ON4KST a pod. Rovněž neplatí QSO přes převaděče.

Deníky ve formátu *.EDI do 10 dnů pošlete: sobre “robota” : http://vanocnizavod.nagano.cz/getlog/upload.php?zavod=1&lang=cz&country=1&refer=1
průběžné výsledky jsou tady: http://vanocnizavod.nagano.cz
e-mailem na : ok1ia(a)seznam(tečka)cz
Paketem na : OK0NAGok1ia
poštou na adresu: Jan Moskovský, Čajkovského 923/62, 500 09 Hradec Králové

Estación, která pošle deník psaný ručně, nebo na mechanickém psacím stroji, nemusí vypočítávat body. Takovéto deníky budou pořadatelem přepsány do digitální podoby a zařazeny k hodnocení.
Deníky vytištěné z počítače a v jiných formátech, budou použity jen pro kontrolu (CONTROLAR).

Do formátu EDI pište všechny údaje, jak Vám je program nabízí, včetně poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.
Kategorie pište Single nebo Multi ! ( ne I. nebo II. nebo SO atd. !)
Rozhodnutí pořadatele ve sporných případech je konečné.

Pro Vánoční závod se dá použít i oblíbený soutěžní deník LOCATOR 12.29 od Jardy OK1DUO, quién “umídvouetapový Vánoční závod. Stáhnout si ho můžete včetně manuálu zde: http://vanocnizavod.nagano.czzde jsou i veškeré informace o tomto závodě.

Za RK OK1KHK, OK1IA-hlavní rozhodčí.

0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X