Evaluación del Memorial OTC SARA CW 2020

Los domingos 13. septiembre 2020 sa uskutočnili telegrafné preteky, jesennej CW časti sa zúčastnilo okolo 30 estaciones. Ella envió los diarios 23 Ella envió los diarios. Výsledky boli veľmi tesné, pri rovnosti bodov bol rozhodujúci čas spojenia s klubovou stanicou OM9OT. Výsledky nájdete na https://otc.cq.sk/vyhodnotenie-memorialu-otc-sara-cw-2020/

Najbližšie sa bude konať fonická časť Memoriálu OTC SARA, a to v nedeľu 9. mayo 2021.