Filtri multi-multi contest

La specificità dell'operazione multi-multi è la concentrazione di più dispositivi in ​​uno spazio ridotto, di solito un edificio. Do antény sa tak indukuje z iných pásiem pomerne vysoké napätie, ktoré má vplyv na intermodulácie v prijímači. Pri použití veľkých výkonov a nešťastnej zhode náhod môže dôjsť až k zničeniu vstupných obvodov prijímača.

Druhým faktorom, ktorý spôsobuje problémy sú harmonické produkty z vysielača na nižšom pásme. Samotné TCVR-e majú potlačenie harmonických produktov pomerne slušné (minimálne 50 až 60dB), horšie je to s koncovými stupňami.

Riešením sú pásmové filtre do contestu. Pripojením takéhoto filtra zúžime šírku pásma prijímača, čím eliminujeme signály z iných pásiem a zároveň potlačíme harmonické frekvencie vyžarované vysielačom.
Zhotoviť LC filtre najmä pre vyššie výkony je problematické z dôvodu nedostupnosti vhodných kondenzátorov. Pre multi – multi pracovisko MW5W som zhotovil filtre z koaxiálnych pahýľov podľa K2TR. Oproti LC filtrom majú inú frekvenčnú charakteristiku, čo v praxi nie je na závadu. Ich výhodou je realizovateľnosť a efektívnosť. Výborné výsledky potvrdzujú merania OK1VWK .: TUO :..

Na výsledných parametroch filtra sa výrazne podieľa kvalita koaxiálneho kábla. RG-58 sa radšej vyhnime – potlačenie nežiadúcich frekvencií je nízke a tiež zbytočne časť výkonu stratíme v kábli. Pre výkon cca. 1kW PEP vyhovie RG-213, s ktorým sa aj dobre pracuje. Potlačenie nežiadúcej frekvencie je dostatočné a navyše výhodou je, že filtre na vyššie pásma potláčajú nielen vyššie harmonické, ale pridaním ďalšieho pahýľa, aj nižšie pásma. Výsledné potlačenie je tak veľmi veľké.

Pre výkony rádu stoviek wattov je možné použiť PL T-konektory. Všetky filtre je vhodné zhotoviť z koaxiálneho kábla od jedného výrobcu, najlepšie aj z jedného bubna. Skracovací činiteľ sa môže mierne odlišovať od hodnoty deklarovanej výrobcom. Výhodné je začať s výrobou filtra na 160 alebo 80m a filter premerať.

Príklad výroby filtra pre pásmo 80m: na koniec kábla namontujeme konektor. Vypočítame dĺžku štvrťvlnného pahýľa podľa vzorca 75 x V / F (per esempio.. 75 X 0.66 / 3.68MHz = 13.45m). Ako rezervu si necháme 20cm, aby sme mali čo skracovať. Od konektora teda vymeriame 13.65m, kábel odrežeme a koniec skratujeme (poriadne zacínujeme). Filter pripojíme cez Misuratore PSV ku zariadeniu a zaťažíme cez wattmeter ho umelou záťažou. V pásme 80m nesmie filter ovplyvniť hodnotu PSV a wattmeter musí ukazovať plný výkon. Ak môže zariadenie vysielať aj mimo rádioamatérskych pásiem, môžeme si pri prelaďovaní k vyšším pásmam pozrieť na wattmetri ako klesá výkon do umelej záťaže. Meranie robíme pri zníženom výkone, nakoľko PSV je veľmi vysoké (ak máme útlmový článok na daný výkon, odporúčam použiť). V pásme 40m tak vieme nájsť frekvenciu, ktorá je potlačená maximálne, čím overíme aj nastavenie na základnom pásme. Ak sa odlišuje od požadovanej, upravíme dĺžku pahýľa a meranie opakujeme. Ak sa bude odlišovať od vypočítanej dĺžky (13.45m, vedere. vyššie), vypočítame po nastavení pahýľa aj skracovací činiteľ – uľahčíme si nastavovanie filtrov na ďalšie pásma. Koniec kábla potom zalepíme izolepou alebo natiahneme teplomzmšťujúcu sa bužírku.

Filter môžeme pripojiť ku koncovému stupňu priamo T-konektrom, alebo cez krátky, asi 1,5m dlhý koaxiálny kábel. Pahýľ tak môže ležať na zemi. Určite si všetky káble dobre označte – po zhotovení všetkých filtrov budete mať množstvo káblov. Veľmi pekné mechanické riešenie je zvinúť kábel do cievky a vložiť do veľkej plechovky od farby.

Filtre sme použili v contestovej prevdzke MW5W počas CQ WW SSB (šesť separátnych staníc s PA na každé pásmo) tento rok. Zaregistroval som len dve-tri frekvencie v pásme 15m na ktorých sa vyskytoval signál z iného pásma, ale len v sile S2. Je však možné, že to boli vlastné produkty zariadenia. Ostatné pásma boli čisté.

Rozmery filtrov pre všetky pásma, CW segmenty, skracovací činiteľ koaxiálneho kábla 0.66

Filter pre pásmo 10m UN: potláča 20m pásmo, dĺžka 3,486m, koniec otvorený
B: potláča 40m a 15m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec otvorený
Filter pre pásmo 15m UN: potláča 20m a 10m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 20m UN: potláča 40m a 15m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec otvorený
B: potláča 10m pásmo, dĺžka 3,486m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 40m UN: potláča 20m a 15m pásmo, dĺžka 6,969m, koniec skratovaný
B: potláča 15m pásmo, dĺžka 4,648m, koniec skratovaný
C: kompenzuje reaktanciu pahýľa B, dĺžka 2,337m, koniec otvorený
Filter pre pásmo 80m UN: potláča 40m, 20m, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 13,938m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 160m UN: potláča 80m, 40m, 20m, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 27,876m, koniec skratovaný

Rozmery filtrov pre pásma 160m a 80m, SSB segmenty, skracovací činiteľ koaxiálneho kábla 0.66

Filter pre pásmo 80m UN: potláča 40m, 20m, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 13,451m, koniec skratovaný
Filter pre pásmo 160m UN: potláča 80m, 40m, 20m, 15m aj 10m pásmo, dĺžka 26,470m, koniec skratovaný
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X