Condizioni del diploma del Paradiso Slovacco

                      Condizioni del diploma "paradiso slovacco"            =========================   vydáva skupina rádioamatérov zo Spišskej Novej Vsi pod vedenim managera  OM8RA v rámci propagácie mesta a Slovenského raja.   Podmienky pre vydanie diplomu:  -------------------------------  1.Získanie minimálne 3.bodov za spojenia z rôznych lokalít Slov.raja.   Spojenie s každou lokalitou sa hodnotí 1.bodom a platí len raz   2.Za uskutočnené spojenia zo všetkými 6.lokalitami sa vydáva diplom   a QSL lístky z jednotlivych lokalít osobitne.   3.Platné sú spojenia uskutočnené po 1.1.1993 všetkými povolenými druhmi   prevádzky na KV a VKV pásmach mimo spojení cez prevádzače.   4.Výpis z denníka s poplatkom 50 Sk,pripadne 50 Kč je potrebné zaslať   na adresu diplomového managera OM8RA,pripadne cez PR na OM8BQ   a uhradiť poštovou poukážkou managerovi.       Diplomový manager:     Jozef Kyrc  -------------------     J.Palárika 32              O52 01 Spišská Nová Ves                   Zoznam lokalít:  ----------------    1.Spišská Nová Ves              2.Čingov              3.Suchá Belá /Letanovce,Kláštorisko/              4.Veľký Sokol /Hrabušice/              5.Dobšinská ľadová jaskyňa              6.Mlýnky - Dedinky                                          V Spiš.Novej Vsi 2.8.2004
0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X