Pozvánka na 3.subregionálne preteky a Poľný deň mládeže 2021

Giornata campale della gioventù organizuje SZR pre stanice obsluhované operátormi, che non hanno compiuto la maggiore età il giorno della gara 18 anni. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými operátormi, ako aj operátormi staršími ako 18 anni. Preteky sa konajú pred 3.subregionálom, questo è 3.luglio 2021 a partire dal 10.00 fare 13.00 FUORI. Categorie: 144MHz – SO, 144MHz – MO, 432MHz – SO a 432MHz – MO. si svolge dal 2 al 3 settembre. Il diario di gara viene inviato esclusivamente in formato elettronico in formato EDI. V EDI denníku (v riadku [indica la somma di tutte le bande in cui la stazione ha gareggiato]) musí byť uvedený zoznam operátorov, che hanno lavorato dalla stazione durante la gara e le loro date di nascita. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://Antenne a 2m davanti alla subregionale. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

VUSC4WIN, programma per gare VHF / UHF da OK1DIX
VUSC4WIN, programma per gare VHF / UHF da OK1DIX

3.subregionálne preteky sa konajú 3.-4.júla 2021 a partire dal 14.00 fare 14.00 FUORI. Competono nelle categorie in base al punto 4 Antenne a 2m davanti alla subregionale. Antenne a 2m davanti alla subregionale. Il diario di gara viene inviato esclusivamente in formato elettronico in formato EDI. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://Antenne a 2m davanti alla subregionale. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogyValori IP3 di vari HF RIG perpobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu. Po 14-tich dňoch po pretekoch vyhodnocovateľ zverejní všetky prijaté súťažné denníky na internete. Zverejnené nebudú len denníky staníc, ktoré pri posielaní súťažného denníka vyjadria svoj nesúhlas so zverejnením.

Dimensioni assegnate a 3. sub-regionale 2021
Nome dimensione Localizzatore ASL Marca Categorie Contatto
Veľká Javorina JN88UU 970 m OM3KII 144 MHz a 10 GHz MO oravec@sounddesign.sk
Veľká Luka JN99JC 1476 m OM6A 144 MHz a 2.3 GHz, 10 GHz MO om6az@cq.sk
Peckova JN88RS 575 m OM2Y 144 MHz MO kovac.jan@gmail.com

Prehľad zaregistrovaných kót s možnosťou registrácie kóty do 28.6.2021 è acceso http://vkv.szr.sk/koty/registracia.html

Tradične býva pripravený aj zoznam avíz na stránke OK2KKW http://www.darkside.cz/qrv.php

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X