Pozvánka na 3.subregionálne preteky a Poľný deň mládeže 2021

Giornata campale della gioventù organizuje SZR pre stanice obsluhované operátormi, che non hanno compiuto la maggiore età il giorno della gara 18 anni. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými operátormi, ako aj operátormi staršími ako 18 anni. Preteky sa konajú pred 3.subregionálom, questo è 3.luglio 2021 a partire dal 10.00 fare 13.00 FUORI. Categorie: 144MHz – SO, 144MHz – MO, 432MHz – SO a 432MHz – MO. V ďalšom platia Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV. Il diario di gara viene inviato esclusivamente in formato elettronico in formato EDI. V EDI denníku (v riadku [Remarks]) musí byť uvedený zoznam operátorov, che hanno lavorato dalla stazione durante la gara e le loro date di nascita. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

VUSC4WIN, programma per gare VHF / UHF da OK1DIX
VUSC4WIN, programma per gare VHF / UHF da OK1DIX

3.subregionálne preteky sa konajú 3.-4.júla 2021 a partire dal 14.00 fare 14.00 FUORI. Competono nelle categorie in base al punto 4 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Aj v ďalšom platia podmienky pretekov a súťaží na VKV. Il diario di gara viene inviato esclusivamente in formato elettronico in formato EDI. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu. Po 14-tich dňoch po pretekoch vyhodnocovateľ zverejní všetky prijaté súťažné denníky na internete. Zverejnené nebudú len denníky staníc, ktoré pri posielaní súťažného denníka vyjadria svoj nesúhlas so zverejnením.

Pridelené kóty na 3. sub-regionale 2021
Nome dimensione Localizzatore ASL Marca Categorie Contatto
Veľká Javorina JN88UU 970 m OM3KII 144 MHz a 10 GHz MO oravec@sounddesign.sk
Veľká Luka JN99JC 1476 m OM6A 144 MHz a 2.3 GHz, 10 GHz MO om6az@cq.sk
Peckova JN88RS 575 m OM2Y 144 MHz MO kovac.jan@gmail.com

Prehľad zaregistrovaných kót s možnosťou registrácie kóty do 28.6.2021 è acceso http://vkv.szr.sk/koty/registracia.html

Tradične býva pripravený aj zoznam avíz na stránke OK2KKW http://www.darkside.cz/qrv.php

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X