Transistor

John Bardeen, Walter Houser Brattain, William Shockley
John Bardeen, Walter Houser Brattain, William Shockley

John Bardeen, Walter Houser Brattain, William Shockleytri mená, ktoré sú pojmom v histórii elektroniky. Deň pred Vianocami, 23.dicembre 1948, publikujú svoj objavhrotový tranzistor, za ktorý získali Nobelovu cenu za fyziku v roku 1956.
Krátko po skončení II.svetovej vojny vedenie Bellových laboratórií v USA vytvorí vedecký tím, ktorého úlohou je štúdium chovania elektrónov v tuhých látkach a ich možné aplikácie v elektrotechnike.

Už v 19.storočí rada vedcov zaoberajúcich sa kryštalografiou objavila dva spôsoby ako meniť elektrickú vodivosť polovodičov zmenou teploty (termistor) a osvetlenia (varistor). Per un anno 1904 sa začal využívať kryštálový detektor (kryštálka), ktorý bol tvorený kryštálom z prírodného galenitu, ktorého sa hrotom dotýkal postriebrený drôtik.

Vedci sa snažili vytvoriť polovodičový prvok, ktorý by bol rovnocenný trióde. Na výskum si zvolili germánium a kremík. Per un anno 1931 bola známa tzv. pásmová teória, ktorá umožňovala objasniť na základe energetických pásiem elektrické vlastnosti polovodičov.

Fotografia prvého hrotového tranzistora na svete
Fotografia prvého hrotového tranzistora na svete

Brattain pri experimentovaní a štúdiu povrchového potenciálu germánia v okolí hrotového kontaktu, ktorým prechádzal elektrický prúd, použitím bodovej sondy zistil, že v tesnej blízkosti oboch hrotov dochádza k ich vzájomnému ovplyvňovaniu. Spoločne s Bardeenom ďalšími experimentmi zistili, že vzájomné ovplyvňovanie hrotových kontaktov umožňuje realizovať zosilňovací efekt. Prvý hrotový tranzistor sa skladal z germániovej doštičky, na ktorú boli pritlačené dva drôtiky z wolfrámu a fosforbronzu.

Shockley sa vybral inou cestou. Elektródykolektor a emitorumiestnil oproti sebe na protiľahlých stranách tenkej germániovej doštičky. Svoju myšlienku dopracoval až do podoby troch polovodičových vrstiev rôzneho typu vodivosti na jednom kryštále. Tak objavil plošný tranzistor.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X