Vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA SSB 2020

Di domenica 10. Maggio 2020 si è svolta la parte fonica della corsa oraria, Memoriale OTC SARA. La parte primaverile SSB ha partecipato in giro 60 stazioni. Ha mandato i diari 33 súťažiacich staníc a jeden rádiový poslucháč (SWL). Tu je
vyhodnotenie Memoriálu OTC SARA SSB 2020


TNX OM3CAQ