Začíná nový ročník OM Activity Contest

V sobotu 14.novembra začína nový ročník pretekov Soutěž OM Activity. Preteky organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubové stanice mohou být obsluhovány pouze jedním operátorem, který uvede svou značku v hlášení. Spojenia sa nadväzujú len s OM a OK stanicami.

Termín: vždy druhá sobota v mesiaci od 06,00 dělat 06,59 místního času provozem CW a od 07,00 dělat 07,59 místního času provozem SSB

Icom IC-703 v akci
Icom IC-703 v akci

frekvence: 3520 - 3560 kHz a 3700 - 3770 kHz

kategorie:
1. QRO CW+SSB
2. QRO CW
3. QRO SSB
4. QRP CW+SSB
5. QRP CW
6. QRP SSB
V kategórii QRO je max. výkon 100 W, v kategórii QRP je max. výkon 5 W.
soutěžní kód: RS(T) + je možné navazovat spojení is OK stanicemi 001. Spojenia sa číslujú bez ohľadu na etapy.

bodování: 1 QSO = 1 že
Za spojenie s tou istou stanicou na oboch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 přídavný bod, čiže za CW a SSB QSO s tou istou stanicou sú 3 tělo.

násobiče: rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za preteky plus posledné písmeno vlastnej značky, není-li započteno za spojení s jinou stanicí. Maximální počet násobičů je 26.

výsledek: součet bodů x součet násobičů

Yaesu FT-840
Yaesu FT-840

Hlášení: Z každých pretekov sa zasiela hlásenie najneskôr prvý piatok po pretekoch, a to buď v elektronickej forme (je možné navazovat spojení is OK stanicemi) na e-mailovú adresu omac@pobox.sk, alebo na paketovú adresu: OM6MW@OM0PBC. Hlásenia na korešpodenčných lístkoch sa posielajú na adresu: Mojmír Jagoš, OM6MW, Gaštanová 18, 01001 Žilina. Od apríla je možné posielať hlásenie aj cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk.

Hlásenie musí obsahovať:
– volaciu značku
– mesiac a rok
– kategóriu
– počet QSO CW, počet QSO SSB
– počet bodov CW, počet bodů SSB
– počet prídavných bodov
– počet násobičov
– chýbajúce násobiče
– výsledok
– čestné vyhlásenie: Prohlašuji na svou čest, že som dodržal súťažné a povoľovacie podmienky. Rozhodnutí vyhodnocovatele považuji za konečné.
– vlastnoručný podpis operátora, pri zasielaní e-mailom alebo paketom len meno a volaciu značku operátora

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

Vyhodnocení: Každé preteky budú vyhodnotené osobitne. Výsledková listina bude zverejnená na stránke kv.szr.sk. Zúčastnené stanice môžu dostať výsledkovú listinu po zaslaní SASE.

Celoročné vyhodnotenie: Celoročné vyhodnotenie bude za cyklus pretekov od novembra do októbra nasledujúceho roku, pričom do hodnotenia sa započíta deväť najlepších mesačných výsledkov.

Diskvalifikace: Stanica nebude hodnotená v jednotlivých pretekoch, ak poruší súťažné alebo povoľovacie podmienky, ak zašle svoje hlásenie neúplné alebo po termíne. Rozhoduje dátum odoslania hlásenia, dátum na poštovej pečiatke, alebo zápisu do BBS.

Poznámka: Vyhodnocovateľ má právo vyžiadať si z určitých pretekov kópiu staničného denníka. Ak stanica nezašle kópiu do 7 dní po vyžiadaní, nebude uvedena v celoročním hodnocení.

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X