OM Activity Contest – nové podmínky

Pro závod mácím byly zveřejněny nové podmínky. hlavní změny:

  • při vyplňování hlášení je třeba vyplnit i email
  • při vyplňování hlášení přibyla možnost dobrovolně připojit deník v CABRILLO formátu
  • po uzavření formuláře pro posílání hlášení budou stanice na prvních třech místech emailem požádány povinně připojit deník v CABRILLO formátu

Soutěžní podmínky
Závod OM Activity Contest (dále jen "mácím") organizuje Slovenský svaz radioamatérů a jsou vypsány pouze pro jednotlivce. Klubové stanice mohou být obsluhovány pouze jedním operátorem, který uvede svou značku v hlášení. Závody jsou vyhlášeny pouze pro OM a OK stanice, které navazují spojení pouze s OM a OK stanicemi.

1. Termín
závody mají 12 etap, každá etapa se koná vždy druhou sobotu v příslušném měsíci od 06,00 do 06,59 místního času provozem CW a od 07,00 do 07,59 místního času provozem SSB.

2. frekvence
Soutěží se v pásmu 80 m v následujících frekvenčních úsecích:
3520 - 3560 kHz (CW)
3700 - 3770 kHz (SSB)

3. Kategorie
3.1. QRO CW + SSB (výkon vysílače max. 100 W)
3.2. QRO CW (výkon vysílače max. 100 W)
3.3. QRO SSB (výkon vysílače max. 100 W)
3.4. QRP CW + SSB (výkon vysílače max. 5 W)
3.5. QRP CW (výkon vysílače max. 5 W)
3.6. QRP SSB (výkon vysílače max. 5 W)

4. Soutěžní kód
Vyměňuje se soutěžní kód složený z RS(T) a pořadového čísla spojení počínaje od 001. Spojení se číslují průběžně bez ohledu na etapy.

5. Bodování
Každé platné spojení se hodnotí 1 bodom. Za spojení se stejnou stanicí na obou módech se při druhém spojení přičte 1 přídavný bod, tedy CW a SSB spojení se stejnou stanicí se hodnotí 3 body.

6. násobiče
Násobiči jsou různá poslední písmena značek protistanic jednou za příslušnou měsíční etapu OMAC plus poslední písmeno vlastní značky, není-li započteno za spojení s jinou stanicí. Maximální počet násobičů je 26.

7. Výsledek
Celkový výsledek se vypočítá podle vzorce: součet bodů x součet násobičů

8. Hlášení
Hlášení za příslušnou etapu OMAC se posílají výlučně přes webové rozhraní na stránce kv.szr.sk. Hlášení musí být vyplněno a odesláno do 7 dnů od skončení příslušné měsíční etapy (t.j. následující sobotu do 08,00 místního času). Formulář pro zadávání hlášení se po této lhůtě automaticky deaktivuje a po tomto termínu již nelze hlášení poslat.

Hlášení přes webové rozhraní musí obsahovat:
8.1. Volaciu značku stanice, jejíž hlášení je zasíláno
8.2. Označení dané měsíční etapy
8.3. Emailovou adresu soutěžící stanice
8.4. Kategorii
8.5. Počet spojení CW, počet spojení SSB
8.6. Počet bodů CW, počet bodů SSB
8.7. Počet přídavných bodů
8.8. Počet násobičů (max. 26)
8.9. Chybějící násobiče (chybějící násobiče (písmena) musí doplňovat počet násobičů do 26)
8.10. Výsledek (bude automaticky vypočítán na základě zadaných údajů)
8.11. Čestné prohlášení: Prohlašuji na svou čest, že jsem dodržel soutěžní podmínky a povolovací podmínky pro amatérské stanice a údaje v hlášení jsou pravdivé. Souhlasím se zveřejněním zaslaného staničního deníku. Rozhodnutí vyhodnocovatele považuji za konečné.

Odesláním hlášení vyhodnocovateli vyjadřuje zadavatel etapového hlášení souhlas se zněním textu kompletního hlášení a čestného prohlášení.

9. Vyhodnocení
9.1. Každá etapa závodu bude vyhodnocena zvlášť. Výsledky etapy za daný měsíc budou zveřejněny na stránce kv.szr.sk v části OM Activity Contest.
9.2. Do celoročního hodnocení OMAC bude započteno devět nejlepších etapových výsledků během příslušného ročníku. Ročník začíná listopadovou etapou a končí říjnovou etapou (příklad: ročník 2017 začíná etapou 11/2016 a končí etapou 10/2017).
9.3. Každá soutěžící stanice může při zadávání hlášení připojit (nahrát) deník z dané etapy. Deník musí být ve formátu CABRILLO.
9.4. Stanice, které se ve výsledcích etapy umístí na prvních třech místech v každé kategorii, MUSÍ ke svému etapovému výsledku připojit (nahrát) deník z dané etapy ve formátu CABRILLO (pokud tak již neučinili ve smyslu bodu 9.3.). Lhůta pro nahrání deníku je do 14 dnů od skončení příslušné etapy (do 08,00 místního času).
9.4.1. Stanice podle bodu 9.4 dostanou notifikační email o potřebě nahrát deník, pokud deník nenahráli již při vyplňování hlášení.
9.4.2. Notifikační email ve smyslu bodu 9.4.1 bude zaslán každé identifikované stanici POUZE jednou a to na emailovou adresu, kterou stanice uvedla v zaslaném a odsouhlaseném hlášení z příslušné etapy.
9.4.3. V případě, že stanice podle bodu 9.4 neobdrží notifikační email, musí sama aktivně napsat administrátorovi na emailovou adresu omactivity@gmail.com nejpozději do 10 dnů od skončení příslušné etapy.
9.5. Zasláno (připojeno) deníky slouží pouze ke zveřejnění navázaných spojení dané stanice, spojení se podle nich dále nevyhodnocují ani nekontrolují.
9.6. Obsahy zaslaných (připojených) deníků se zobrazí až po 14-ti dnech od skončení příslušné etapy.
9.7. Soutěžící stanici, která ve smyslu bodu 9.4 ve stanovené lhůtě nepřipojila (nenahrala) staniční deník z etapy, bude:
9.7.1. upravený bodový výsledek z dané etapy tak, že na místě bodového výsledku bude mít uvedena písmena „DQ“ (diskvalifikace) a ve výsledkové listině etapy bude přesunuta na konec pořadí v dané v kategorii,
9.7.2. do celoročního hodnocení započtený výsledek za danou etapu s hodnotou nula bodů.

10. Diskvalifikace
Soutěžící stanice nebude hodnocena v dané měsíční etapě, poruší-li soutěžní podmínky OMAC nebo povolovací podmínky pro amatérské stanice. 11. Poznámka
Vyhodnocovatel má právo vyžádat si od zúčastněné stanice kopii staničního deníku v CABRILLO formátu. Požadavek na zaslání deníku vyhodnocovatel zašle na emailovou adresu, kterou stanice uvedla v zaslaném a odsouhlaseném hlášení z dané měsíční etapy. Pokud stanice nezašle na emailovou adresu omactivity@gmail.com požadovaný staniční deník do 7 dní od vyžádání, nebude uvedena v celoročním hodnocení.

12. Přechodná ustanovení
Tělo 9.4 a 9.7 platí až od 1.11.2016. V období před 1.11.2016 jsou povinnosti vyplývající z bodů 9.4 a 9.7 dobrovolné (slouží pouze k vyzkoušení funkcionality) a nebudou mít žádný následek na hodnocení etapy ani na celoroční hodnocení.

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
2 Komentáře
nejstarší
Nejnovější nejvíce hodnocené
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Anton Gombár/ OM7AG
Anton Gombár/ OM7AG
3 měsíce před

Nemohu poslat hlášení z OM AC . Na stránce http://www.hamradio.sk/Krátke vlny/ OM activity contest tuto rubriku otevřít nemohu.

OM0AAO
Admin
odpověď na Anton Gombár/ OM7AG
3 měsíce před

Nejsou správně nasazeny SSL, neboť něco je na takové doméně a něco na jiné. Otevři přímo http://omac.telesweb.sk/

Upozorňoval jsem na to emailem 16.10.2023, dostal jsem informaci “přepošlu info.”. Zřejmě to ještě není opraveno

2
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X