OM Activity Contest

Displej Xiegu X6100
Displej Xiegu X6100

Brzy začíná nových dvanáct kol OM Activity Contest-u, přetékat, kterého se účastní na radioamatérských frekvencích 80m pásma OM a OK stanice CW a SSB. Závody OM Activity Contest (dále jen "mácím") organizuje Slovenský svaz radioamatérů a jsou vypsány pouze pro jednotlivce. Klubové stanice mohou být obsluhovány pouze jedním operátorem, který uvede svou značku v deníku. Závody jsou vyhlášeny pouze pro OM a OK stanice, které navazují spojení pouze s OM a OK stanicemi. Vysílací stanoviště OM a OK stanice se musí nacházet na území Slovenské nebo České republiky.

1. Termín

závody mají 12 etap, každá etapa se koná vždy druhou sobotu v příslušném měsíci od 06,00 do 06,59 místního času provozem CW a od 07,00 do 07,59 místního času provozem SSB.

2. frekvence

Soutěží se v pásmu 80 m v následujících frekvenčních úsecích:

3520 - 3560 kHz (CW)

3700 - 3770 kHz (SSB)

3. Kategorie

3.1. QRO CW + SSB (výkon vysílače max. 100 W)

3.2. QRO CW (výkon vysílače max. 100 W)

3.3. QRO SSB (výkon vysílače max. 100 W)

3.4. QRP CW + SSB (výkon vysílače max. 5 W)

3.5. QRP CW (výkon vysílače max. 5 W)

3.6. QRP SSB (výkon vysílače max. 5 W)

OM4AZF QSL lístek

4. Soutěžní kód

Vyměňuje se soutěžní kód složený z RS(T) a pořadového čísla spojení počínaje od 001. Spojení se číslují průběžně bez ohledu na etapy.

5. Bodování

Každé platné spojení se hodnotí 1 bodom. Za spojení se stejnou stanicí na obou módech se při druhém spojení přičte 1 přídavný bod, tedy CW a SSB spojení se stejnou stanicí se hodnotí 3 body.

blank
OM4KK QSL lístek

6. násobiče

Násobiči jsou různá poslední písmena značek protistanic jednou za příslušnou měsíční etapu OMAC plus poslední písmeno vlastní značky, není-li započteno za spojení s jinou stanicí.

Maximální počet násobičů je 26.

7. Výsledek

Celkový výsledek soutěžící stanice se vypočítá po vyhodnocení všech spojení dle vzorce: součet bodů x součet násobičů. Výsledek vypočítá vyhodnocovatel na základě zaslaného soutěžního deníku.

Radioamatérská expedice
Radioamatérská expedice

8. Posílání deníků

Deníky za příslušnou etapu OMAC se posílají výlučně přes webové rozhraní na stránce kv.szr.sk. Deník musí být odeslán do 7 dnů od skončení příslušné měsíční etapy (t.j. následující sobotu do 08,00 místního času). Po tomto termínu se posílání deníků automaticky deaktivuje.

Zasílané údaje přes webové rozhraní musí obsahovat:

8.1. Volací značku soutěžící stanice

8.2. Označení dané měsíční etapy

8.3. Emailovou adresu soutěžící stanice

8.4. Kategorii

8.5. Připojen kompletní deník ve formátu Cabrillo

8.6. Čestné prohlášení:

Prohlašuji na svou čest, že jsem dodržel soutěžní podmínky a povolovací podmínky pro amatérské stanice a údaje v deníku jsou pravdivé. Souhlasím se zveřejněním zaslaného staničního deníku. Rozhodnutí vyhodnocovatele považuji za konečné.

Před odesláním deníku vyhodnocovateli se na webovém rozhraní zobrazí všechna spojení načtená z připojeného deníku. Soutěžící stanice musí potvrdit správnost a úplnost načtených spojení. Potvrzením deníku soutěžící stanice vyjadřuje souhlas s načteným deníkem a čestným prohlášením.

Kenwood TS-480
Kenwood TS-480

9. Vyhodnocení

9.1. Každá etapa závodu bude vyhodnocena zvlášť. Výsledky etapy za daný měsíc budou zveřejněny na stránce kv.szr.sk v části OM Activity Contest.

9.2. Do celoročního hodnocení OMAC bude započteno devět nejlepších etapových výsledků během příslušného ročníku. Ročník začíná listopadovou etapou a končí říjnovou etapou (příklad: ročník 2018 začíná etapou 11/2017 a končí etapou 10/2018).

9.3. Uznávají se pouze spojení oboustranně potvrzená v soutěžních denících a se správně přijatým soutěžním kódem (bod 4). Spojení se stanicemi, které neposlaly deník, se započtou jen v případě, pokud se jejich volací značka objevila nejméně v pěti soutěžních denících (bez ohledu na CW nebo SSB provoz).

9.4. Konečné výsledky budou zveřejněny po sedmi dnech od skončení příslušné etapy a budou započítány do celoročního hodnocení.

QRPver TCVR
QRPver TCVR

10. Diskvalifikace

Soutěžící stanice nebude hodnocena v dané měsíční etapě:

10.1. poruší-li soutěžní podmínky OMAC nebo povolovací podmínky pro amatérské stanice

10.2. pokud v důsledku chyb v jejím soutěžním deníku dojde k poškození jiných soutěžících stanic, přičemž počet takových chyb přesáhne 30 % z celkového počtu spojení v jejím deníku

Deník takové stanice bude vyřazen z kontroly pro ostatní stanice.

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X