Calculadora de células de atenuación de potencia – atenuador

Calcular la atenuación pi-celda (atenuador) nada es complicado, solo busque literatura o programa profesional. Sin embargo, Bert PA1B escribió el programa, presnejšie excelovské makro, ktoré vypočítava aj výkonové zaťaženie jednotlivých prvkov. Vysvetľuje to nasledovný obrázok:

Atenuátor 7dB pre výkon 10W
Atenuátor 7dB pre výkon 10W

V zadaní si určím útlm, vstupný/výstupný výkon a výkonovú zaťažiteľnosť rezistorov. Makro prepočíta vhodnú kombináciu rezistorov z rady E12, ktorá je bežne dostupná. Ukážkový atenuátor je možné zložiť z dvoch rezistorov 330 ohm/2W a jedného 680 ohm/1W, dvoch 100 ohm/2W s jedným 470 ohm/0,5W a na výstupnej strane stačí jeden 150 ohm/1W s 1000 ohm/0,1W. Naviac skript vypočítava vstupné, výstupné napätie, pretekajúci prúd a presnosť hodnoty paralelne spojených rezistorov. K dispozícii sú hodnoty útlmu 1 ,2 , 3, 7, 10 o 20 dB.

Excelovský kalkulátor výkonového útlmového článku nájdete na https://a29.veron.nl/wp-content/uploads/2015/12/PowerAtt.xls