Odpoveď na: Petice

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum VKV Petice Odpoveď na: Petice

#11620 Odpoveď

Vláďo,

technicky vzaté tento názor beriem. Problém je, že TÚ SR roky nič s Povoľovacími podmienkami (PP) nerobil, len akceptoval nariadenia zhora a teraz to kypí von.

Nenachádzam vo viacerých rozhdnutiach Úradu žiadny zmysel, či sa jedná o odstránenie CEPT-u pre triedy D a C alebo nemožnosť výberu sufixu. Koncesionári D a C majú prvé písmeno striktne určené na “A”, ďalšie sú voliteľné. “Old boys” tak ohŕňajú nos, len čo počujú niekoho s “áčkom” v sufixe. Nevidmím však žiadny dôvod prečo by si nemohli (povedzme za príplatok, tak ako ŠPZ-ku) vybrať čo chcú a je voľné.

Úrad navyše ešte stále pracuje s neskutočným omeškaním. Viem o jednoduchej zmene v jednej koncesii, o ktorú bolo požiadané v máji 06 a vybavená bola v decembri 06…

Samotné PP sa nezmieňujú o skúškch z CW, to určuje Opatrenie TÚ SR. Ale aj keby došlo k jeho úprave (čisto odstránenie tejto položky), ostáva frekvenčná tabuľka, ktorá je prílohou PP. Takže ak zmenu, zmena PP musí byť.

Osobne sa mi najviac páči bodový model skúšok, kde jednotlivé otázky majú bodové ohodnotenie (Q-kódy 10b., CW 15b., jazyky 15b,…) a po dosiahnutí určitého počtu bodov by uchádzač dostal niektorú triedu.

Ale keďže Úrad dlhdobo nič neurobil, považujem za nefér ak by teraz Úrad požadoval nové skúšky. Drvivá väčšina koncesionárov má už nejakú prax, na VKV je situácia v OM dosť kultúrna, čiže súčasní držitelia tried B, C aj D majú určité základy na zvládnutie prechodu do triedy Extra.

Ak by Úrad fungoval lepšie, nemuseli by sme požadovať takýto rez.