Ceny OM VHF LOW POWER CONTEST-u


Tu sú všetky ceny pre najúspešnejších v OM VHF LOW POWER CONTEST-e 2005. Rozosielať ich budeme počas septembra. Gratulujeme!

Pridaj komentár