Odpoveď na: Petice

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum VKV Petice Odpoveď na: Petice

#11635 Odpoveď

Reálnu šancu má len jediná organizácia, nakoľko sú k tomu tri dôvody:
– IARU akceptuje iba jedno QSL bureau pre danú krajinu. Pokiaľ by iná organizácia chcela prevádzkovať podobnú službu, musia byť všetky došlé QSL lístky zaslané direkt na túto službu.
– SZR dostáva pravidelne príspevok zo štátneho rozpočtu a má zisky z vlastného hospodárenia. Pochybujem, že by iná organizácia mala tieto možnosti.
– SZR je nástupnickou organizáciou po roku 89 a má vybudovanú relatívne stabilnú členskú základňu.

Založiť občianske združenie inak nie je obtiažne, stačia k tomu právne akceptovateľné stanovy, 1000Sk kolok. Po registrácii na MV SR je potrebné dovybaviť ešte IČO, bank.účet,…

Keď si tieto veci zvážite, je síce možné založiť inú organizáciu, ale potom aj veľmi náročné na jej chod.