Odpoveď na: hodemade tranceiver

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum Krátke vlny hodemade tranceiver Odpoveď na: hodemade tranceiver

#13944 Odpoveď

om3cvv
Člen

Skús toto:
Ako sme vás už informovali, Slovenský zväz rádioamatérov plánuje v lete zorganizovať kurz pre mladých záujemcov o rádioamatérstvo. Predpokladaný termín je od 9. do 19. augusta 2013. Cieľom kurzu bude príprava na úspešné zvládnutie rádioamatérskych skúšok, ktoré sa uskutočnia na záver kurzu. Po vlaňajšej skúsenosti, keď sa neprihlásil potrebný počet účastníkov a bolo nutné stornovať zarezervované ubytovanie, sme sa rozhodli zistiť najprv predbežný záujem o takýto kurz. Ide o to, že poskytovatelia ubytovania žiadajú pri rezervácii zariadenia zaplatiť zálohu, z ktorej si potom pri zrušení akcie strhnú nie malý stornovací poplatok. Tomuto by sme sa chceli vyhnúť, preto prosíme všetkých, ktorí uvažujete o účasti na kurze, prípadne tam plánujete prihlásiť vaše deti alebo deti a mládež z rádioamatérskych krúžkov, aby ste nám poslali predbežnú prihlášku. Kurzu sa môžu zúčastniť nielen deti a mládež, ale aj starší záujemcovia. V prihláške uveďte meno účastníka, jeho vek, adresu a kontakt, a pošlite e-mailom na sekretariát SZR. Telefonické informácie poskytneme na čísle 0905 533719. Zatiaľ evidujeme 6 predbežných prihlášok s tým, že uzávierka je 21.4.2013. Podľa počtu prihlásených potom rozhodneme, či sa letný kurz bude konať.