Re:Prevádzač

#12088 Odpoveď

Anonymný

Všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice, druhá časť, bod 1. :
Amatérsku stanicu s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné prevádzkovať len na základe povolenia. Povolenie vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive.