Re:Príležitostná,špeciálna značka

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum Iné Príležitostná,špeciálna značka Re:Príležitostná,špeciálna značka

#13404 Odpoveď

Anonymný

Postup pri zmene rádioamatérskeho povolenia

O zmenu v rádioamatérskom povolení treba požiadať v prípadoch, ak chcete zmeniť značku alebo operátorskú triedu, zmenili ste trvalé QTH, prípadne chcete vydať špeciálnu značku alebo zvýšiť maximálny výkon.

Najskôr vyplníte predpísaný formulár.
K vyplnenému formuláru priložíte vaše povolenie a kolok v hodnote 3 € .

Žiadosť spolu s uvedenými prílohami pošlete na adresu:

Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24

Informácie sú v časti INFOSERVIS : http://www.hamradio.sk/