Modifica delle regole di MS SR su VHF

Omrznuté štvorča DL7KM anténSulla base delle proposte dei concorrenti VHF, e dopo una discussione in una riunione negli Alti Tatra, proposto dal presidente della commissione VHF, Jozef OM6AM, zaradenie Mikrovlnných pretekov medzi preteky zaratávané do M-SR v práci na VKV. Prezídium SZR túto zmenu schválilo s tým, že platí už aj pre aktuálny ročník majstrovstiev. Do celkového hodnotenia M-SR budú aj naďalej počítané štyri najlepšie výsledky.

OM6AM navrhol zmeny v pravidlách na prideľovanie kót na VKV preteky:
– zmena adresy pre posielanie písomných žiadostí na: Jozef Vojtek, Kol. Hviezda 104, 03608 Martin 8
– bod 4.3. – vypustenie poslednej vety (Rebríček bude zverejnený najneskôr 10. Gennaio.)
– bod 5.2. – vypustenie celého textu (VKV komisia SZR zostavuje rebríček staníc pre prideľovanie kót. Rebríček zverejní do 10. januára na internetovej stránke http://Antenne a 2m davanti alla subregionale, v časopise Rádiožurnál (v čísle január-február) a v sieti PR.). Nasledujúce body v odseku 5. budú prečíslované.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X