A5100A Bhután

Od 7. do 17.novembra 2008 budú vysielať členovia Clipperton DX Club-u spolu s Pradanom A51PN z troch rôznych lokalít v Bhutáne ako A5100A. Táto špeciálna značka znamená: A5 – Bhután, 100 – sté výročie Bhutánskeho kráľovstva, A – sufix). QSL via F9DK

Pridaj komentár