Odkdy bude účinná nová vyhláška, kterou se stanoví provozní podmínky pro amatérské stanice?

Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb zveřejnil Vyhlášku 291/2022 S. při živelných pohromách az jiných naléhavých důvodů lze použít amatérské stanice a frekvence určené pro amatérskou službu k předávání zpráv k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí, kterou se stanoví provozní podmínky pro amatérské stanice s

Čtěte dále..