Pravidla závodu a soutěže na VKV

 

Všeobecné podmínky závodu a soutěže na VKV platné od 1.1.2004

1. Platnost

1.1 Tyto obecné podmínky platí od 1.1.2004.
1.2 Vseobecné podmínky platí pro vsechny závody na VKV, vyhlašované
Slovenským svazem radioamatérů. Ke každému závodu může vyhlašovatel definovat další dodatečné podmínky, které tyto obecné podmínky doplňují nebo rozšiřují.
1.3 50 MHz IARU Contest, Memorial Ondřeje Oravce a Provozní aktiv VKV/UKV se řídí vlastními podmínkami.

2. Všeobecné podmínky

2.1 S každou stanicí lze na každém soutěžním pásmu započítat jen jedno platné spojení, při kterém byl oběma stanicemi vyslán a potvrzen kompletní soutěžní kód.
2.2 Bhem závodu je dovolene vyuzívat DX cluster nebo jiné podobně informační sítě. Během závodu není dovolena žádná z forem sebeanoncování v DX clusteru.
2.3 Soutěžící stanice jsou povinny iv mezinárodním závodě dodržovat platné povolovací a soutěžní podmínky., a to iv případě, když je to vzhledem k ostatním soutěžícím poškodí.
2.4 V národním pořadí budou hodnoceny jen ty stanice, které se závodu účastní z území Slovenské republiky. Deníky přijaté od ostatních stanic budou použity pouze ke kontrole..

3. Sutazne QTH

3.1 Sutazne QTH je stanovisko, ze kterého se jedna stanice (jednotlivec nebo více operátorů) zúčastní daných závodů na jednom nebo více pásmech. Sutazne QTH je:

  • a) zastaralé QTH – je jednoznačně daně adresami trvalého bydliště a trvalého stanovista uvedenými v povolovací listině. Pokud je trvale stanoviště na kotě, výplatní bod c).
  • b) přechodně QTH – je stanoviště mimo stálé QTH, které není kota. Pokud je přechodně stanoviště na kotě, platí bod c).
  C) město – je vrchol kopce nebo jiné místo mimo intravilanu měst a obci. Minimální nadmořská výška koty je 200 m.

3.2 Sutazne QTH – kočky (viz bod 3.1. spisy. C) se přiděluji, registruji a obsazuji podle Pravidel pro přidělování a registraci kot pro VKV závody na území ČR, které jsou součástí těchto Vseobecných podmínek.
3.3 Z přidělené, registrované a obsazené koty má stanice v daném závodě právo vysílat na všech VKV pásmech. V okruhu s poloměrem 5 km od přidělené koty nesmí bez souhlasu stanice s přiděleným kotou vysílat žádná jiná stanice., ani na neopouštních kapelách, kromě těch, které pracují z intravilanu míst, obci a osady.
3.4 Změna soutěžního QTH stanice během závodu není dovolena. Pouzití ​​více soutezných QTH v jednom závodu není dovoleno. 3.5 Vsechny anteny a zařízení, pouzívané bhem závodu, musí být fyzicky umístěny v kruhu o průměru 500 metrů.

4. kategorie Sutazne

4.1 Stanice jednotlivců, singl op. (SO) – stanice obsluhované jednotlivcům, který během závodu provádí vlastně vysílání, příjem na dalším zařízení, vedení deníku, vedení přehledu stanic, směřování anten a pod., bez jakékoli pomoci druhých osob. Za pomoc v závodě se nepovazuje zřízení stanice před začátkem závodu a likvidace stanice po jejich ukončení.
4.2 Stanice více operátorů, Multi op. (MO) – ostatní stanice
4.3 kategorie Cislovanie:

 	1. 	144 MHz - SO	10. 	5,7 GHz - MO 	2. 	144 MHz - MO 	11. 	10 GHz - SO 	3. 	432 MHz - SO 	12. 	10 GHz - MO 	4. 	432 MHz - MO 	13. 	24 GHz - SO 	5. 	1,3 GHz - SO 	14. 	24 GHz - MO 	6. 	1,3 GHz - MO 	15. 	47 GHz - SO 	7. 	2,3 GHz - SO 	16. 	47 GHz - MO 	8. 	2,3 GHz - MO 	17. 	76 GHz - SO 	9. 	5,7 GHz - SO 	18. 	76 GHz - MO

5. Druhy provozu

5.1 V závodech jsou povoleny provozy CW a FONE – podle povolovacích podmínek, přičemž je nutné dodržovat doporučení stálé pracovní skupiny komise ÁRU Regionu 1., týkající se používání různých druhů provozu v různých kmitoctových pásmech VKV.

6. Výkon koncového stupně vysílace

6.1 Maximální výkon koncového stupně vysílace je podle povolovacích podmínek, pokud není stanoveno jinak.

7. Sutazný signál

7.1 V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na jednom pásmu pouze jeden soutěžní signál. Signály nutně pro připojení do sítě paket radio se nepovažují za soutěžní.

8. Sutazny kód

8.1 Při spojení se vyměňuje soutěžní kód, sestávající z RS nebo RST, pořadového čísla spojení od 001 na kazdém soutěžním pasmu zvlast a WW lokatora, pokud není stanoveno jinak.

9. Bodování

9.1 Pokud není uvedeno jinak, boduje se jeden kilometr překlenuté vzdálenosti, změřené nebo vypočtené podle systému WW lokator, jedním bodem. Přitom tato vzdálenost nesmí přesahovat skutečnou vzdálenost o více než 5 km. Za spojení se stanicí ve vlastním
malém čtverci lokatoru se cítí 1 bod (např. z JN88NE na JN88NE). 9.2 Podle doporučení ÁRU Region I musí být pro převod stupňů na kilometry použit koeficient 111,2 zohledňující zakřivení Země.
9.3 Opakovaná spojení musí být v deníku označena (RPT, DUPE a pod.) s bodovou hodnotou 0.

10. Neplatné spojení

10.1 V závodě neplatí spojení crossband, EME, MS a spojení navázaná přes pozemní nebo kosmické provozy.

11. Vlastní WW lokator

11.1 K určení zeměpisné síry a délky soutěžního stanoviště, ze kterých se vypočítává lokator, se používá systém WGS-84 (Světový geodetický systém 1984).
11.2 Tolerance zeměpisných souřadnic soutěžního stanoviště (ze kterých se vypočítává lokator) vůči skutečnosti, nesmí přesahovat kružnici o průměru 1 km.

12. Casy spojeni

12.1. Časy uváděné v soutěžním deníku musí být jen v UTC. Spojení, které byly zahájeny před oficiálním začátkem závodu, nebo které byly zahájeny po oficiálním konci závodu, jsou neplatné.

13. Soutěžní deník

13.1. Soutěžní deník se posílá výhradně v elektronické formě ve formátu EDI. Deníky zaslané v jiném formátu budou použity pouze ke kontrole. Soutěžní deník musí být odeslán nejpozději desátý den po závodě na adresu vyhodnocovatele, bud na disketě nebo e-mailem.

14. Srazky bodů za spojení

14.1. Srážky bodů za spojení jsou na základě doporučení VKV komise IARU Region 1 tyto:

  • a) Spojení je neplatné pro stanici, která má v deníku jakoukoli chybu v přijaté značce a kode (nesouhlas s vysílanou značkou a kodem), to znamena v reporte, pořadovém cislu spojení a lokatoru.
  • b) Spojení je neplatné pro stanici, která má rozdíl v ca
  • se spojení více než 10 minut oproti správnému času UTC.
  C) Za opakované a započítané spojení se kontrolované stanici odpočítá desetinásobek bodové hodnoty započteného opakovaného spojení.

15. Diskvalifikace stanice

15.1. Stanice bude diskvalifikována nehodnocením za:

  • a) nedodrzování soutaznych podmínek
  • b) uvedení neuskutečněných spojení v soutěžním deníku
  • C) nepravdivé údaje v soutěžním deníku
  • d) chybějící podstatné údaje v deníku
  • E) uvádění jiného času než UTC
  • F) více než 10 % špatně vypočtených vzdálenosti
  G) vysílání ze soutěžního QTH, které bylo přiděleno jiné stanici, nebo z jeho ochranné zony, pokud mezi těmito stanicemi vznikne spor

Tono / OM3LU prezident SZR

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X