Rok Ignacy Lukasiewicze

150.výročí zapálení první naftové lampy v lvovské nemocnici 31.července 1853 sestrojené I.Lukasiewiczom si naši severní sousedé připomínají následujícími akcemi: diplom (26.července – 3.augusta), pretekami na VKV (23.července) a pretekami na KV (31.července).

Okrem toho budú na pásmach aj príležitostné stanice:

01.05-30.06 HF8IL Bóbrka, via SP8PJG
01.07-15.08 HF150IL Jaslo, via SP8PJG
26.07-03.08 3Z0IL Krosno, via SP8ZBX
26.07-03.08 SN0IL Gorlice, via SP9PEE
26.07-03.08 EN3WLL Ľvov, via UR4WXQ
30.08-31.08 HF8IL Bóbrka, via SP9PJG

 

I.Lukasiewicz

podmínky diplomu “Rok Ignacy Lukasiewicze”

 • Diplom vydáva podkarpatský oddiel PZK.

 

 • Cieľom je pripomenúť si 150.výročie zapálenia naftovej lampy 31.júla v roku 1953 v ľvovskej nemocnici na Lyczakowskej ulici.

 

 • Diplom je vydávaný pre stanice, ktoré získajú požadovaný počet bodov – 150 bodov pre SP stanice, 100 bodov pre EU stanice alebo 70 pre DX stanice v období od 26.júla do 3.augusta 2003. Podmienkou je spojenie aspoň s jednou príležitostnou stanicou.

 

 • Bodovanie spojení: za spojenie s príležitostnou stanicou 20 bodů, za spojenie so stanicou, ktorá je členom podkarpatského oddielu (PRŮBĚŽNÉ NEOFICIÁLNÍ VÝSLEDKY PO TŘECH závodech) 10 bodů, za spojenie so stanicou, ktorá je členom ľvovského KV klubu (LKK) také 10 bodů.

 

 • Započítavajú sa spojenia na každom KV pásme.

 

 • Poplatok: 10 zlotých (v poštových známkach), nebo 3 IRC. Členovia OP PZK aj LKK dostanú diplom zdarma, ak nadviažu aspoň 50 spojení v tomto období. Zoznam členov OP PZK aj LKK bol zverejnený v QTC a nájdete ho aj na www.ot5.cq.pl .

 

 • Žiadosti posielajte na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND do 15.septembra 2003.Podmienky VKV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza.
 • Termín: 23.srpen 2003 z 13.00 dělat 22.00 UTC
 • Pásmo a mód: 2 m, SSB a FM. Zarátavajú sa aj spojenia cez prevádzače.
 • Vymieňa sa RS a lokátor (stanice OP a LKK sa počítajú aj do diplomu)
 • bodování: direktné QSO so stanicou OP alebo LKK 1 bod za 1 km preklenutý vzdušnou čiarou, za QSO cez prevádzač paušálne 10 bodov nezávisle na preklenutej vzdialenosti. Okrem toho sa pripočítava 5 bodov za každé QSO s členom OP a LKK a 4 body s účastníkom minulých ročníkov, za spojenia so stanicami z okresov: BR, JÍT, J3, KN, KS, LS, SA a UD 1 že. Násobičom sú okresy: BR, JÍT, J3, KN, KS, LS, UD a LKK. Výsledné skóre získame vynásobením dosiahnutých bodov a násobičov.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do koca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • Ceny: 1.město – replika lampy (miniatúra), 2. a 3.miesto upomienkové predmety. Stanice na 1. až 5.mieste dostanú diplomy.
 • Podmienky KV preteku, XIX. súťaže o miniatúru lampy I.Lukasiewicza
 • Organizátorom preteku je podkarpatský oddiel PZK.
 • Cieľom je pripomenutie zakladateľa naftárskeho priemyslu, Ignacego Lukasiewicza. Zúčastniť sa môžu stanice jednotlivcov, klubové stanice aj SWL.
 • Termín: 30.srpen 2003 z 12.00 UTC do 31.augusta 2003 8.00 UTC
 • Pásma a módy: 3,5 A 7 MHz, SSB. RTTY od 12.00 dělat 14.00 UTC (odlišné bodovanie).
 • Výzva: na SSBvýzva do preteku, na RTTYCQ SP Test.
 • Reporty: RS alebo RST a skratka okresu. Stanice organizátora udáva aj počet bodov. Zahraničné stanice iba RS alebo RST.
 • bodování: body sa zaratávajú iba raz, nezávisle od pásma alebo QTH.
  QSO s príležitostnou stanicou zo naftového skanzenu v Bóbrce 10 bodů
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nachádza naftový priemysel 5 bodů
  QSO s členom LKK 5 bodů
  QSO s účastníkom minulých ročníkov 4 tělo
  QSO s členom OP PZK z QTH, kde sa nenachádza naftový priemysel 2 tělo
  QSO s ostatnými stanicami z okresov: BR, JÍT, J3, KN, KS, LS, SA a UD 1 že

   

 • Okresy BR, JÍT, J3, KN, KS, LS, NA, UD a LKK sa počítajú aj ako násobiče. Výsledné skóre je násobok dosiahnutých bodov a násobičov. V denníku SWL sa stanica dávajúca body môže vyskytnúť iba raz, vyžaduje sa zápis značiek aj predaných reportov oboch staníc.
 • Denníky s vypočítanými bodmi prosíme zaslať do konca septembra na adresu: Oddzial Podkarpacki PZK, skr. poczt. 48, Jaslo, POLAND, alebo emailom na adresu zawody@cq.pl .
 • Ceny: kategória SSB, 1.město – replika lampy. Kategória RTTY, 1.město – replika lampy (miniatúra), kategória SWL, 1.město – požadavků při zkouškách a vydávání mezinárodně platných povolení. Druhé a tretie stanice vo všetkých kategóriách dostanú upomienkové predmety. Vo všetkých kategóriách stanice na prvom až piatom stanice dostanú diplom.
 • Bodovanie staníc organizátora: podľa počtu spojení. Nepočítajú sa však spojenia medzi členmi OP a LKK. Ceny pre stanice OP PZK a LKK: kategória SSB aj RTTY, 1.město – replika lampy (miniatúra). Stanice na prvom až piatom mieste v každej kategórii dostanú diplom.
 • Originálne znenie podmienok diplomu a pretekov, ako aj ďalšie informácie získate na stránke www.ot5.cq.pl.
0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X