SZR nepodpořil provoz meteomajáku v Košicích

Provoz už vybudovaného meteorologického radiomajáku v Košicích, nebyla ze strany Slovenského svazu radioamatérů podpořena!

Vysielač mal vysielať aktuálne meteorologické informácie pre Košice v rádioamatérskom pásme (70cm). Informácie sú automaticky preberané z voľne šírených správ METAR letiska Košice, následne parsované, preložené do slovenčiny a automatický vysielané s krátkym vypnutím vysielača po ukončení správy. Systém je podobný vysielačom ATIS a VOLMET používaných v letectve. Jediný na Slovensku, jediný v slovenčine a pre rádioamatérov. Myslím, že je to dobrý príklad propagácie rádioamatérstva a nie zaostalosti ale pokroku rádioamatérov, ktorí kráčajú s dobou. V pláne bolo ďalej rozšírenie obsahu vysielania týmto rádiomajákom o predpovede na najbližšie 3 hodiny a najbližšie 4 dni pre Košice.

Preložiť všetky skratky ktoré sa používajú v správach METAR stálo nemalé úsilie, čas a znalosti z tejto oblasti letectva, nehovoriac o naprogramovaní a testovaní celého systému, ktoré trvalo niekoľko týždňov. Vyčísliteľné finančné prostriedky vynaložené na celý systém vrátane vysielača, anténneho systému, inštalácie, internetového pripojenia a ďalších komponentov presiahli 230€. To ale nie je podstatné, ak množstvo investovaných peňazí prekryje vaša túžba dosiahnuť svoj cieľ a radosť z konečného výsledku.

Systém má okrem pravidelného vysielania meteorologickej situácie pre Košice tiež akúsi skrytú naprogramovanú funkciu a to sledovanie výskytu skratiek “CB” (búrková oblačnosť), “TS” (bouře) a “TCU” (búrková oblačnosť veľkého vertikálneho rozsahu) v METAR správach letísk Poprad a Košice. Pri výskyte niektorej z týchto skratiek v METAR správe, systém automaticky odošle cez internet povel k inému vysielaču, ktorý zabezpečuje echolinkové pripojenie, aby odvysielal na regionálny prevádzač OM0OUK na Kojšovskej holi fonickú výstrahu v slovenčine pre dané mesto (Košice alebo Poprad) a zistený jav v intervaloch každých 10 minút počas doby výskytu týchto skratiek v METAR správe. Takýto automatický varovný systém je jediný svojho druhu na Slovensku, jediný ho majú rádioamatéri a jeho využiteľnosť najmä pre turistov s rádiostanicou vo Vysokých Tatrých či v pohoriach v okolí Košíc s blížiacim sa letným búrkovým obdobím azda netreba obzvlášť zdôrazňovať. Systém bol pre zaujímavosť predstavený aj pracovníkom SHMÚ z úseku meteorologickej služby v Košiciach a vyslúžil si od nich veľký obdiv a záujem o jeho prípadné rozšírenie a možnosti použitia aj pre širokú verejnosť. Všetko toto padá vďaka postoju SZR!

Na Regulačný úrad bola p.Michňovej podaná žiadosť o pridelenie vhodnej simplexnej frekvencie v 70cm rádioamatérskom pásme pre toto zariadenie a ako volací znak bol navrhnutý “OM8WXA” podľa vzoru prideľovania volacích znakov pre podobné zariadenia napríklad v Poľsku.

Reakcia Slovenského zväzu rádioamatérov v tejto veci je pre mňa VEĽKÝM SKLAMANÍM! Ako uviedol Roman Kudláč, OM3EI, prezident SZR, v telefonickom rozhovore – Takéto zariadenie podľa nich nesúvisí s činnosťou rádioamatérov a pre rádioamatérov nie je prínosom, preto má SZR problém s jeho odobrením na schválenie Regulačným úradom. Ak je to tak, pýtam sa, ako potom súvisia každodenné meteorologické debaty, častokrát s biednou výpovednou hodnotou, rádioamatérov na prevádzačoch? Aký majú súvis s rádioamatérskou činnosťou alebo čím sú prínosom, ak meteomaják nie je? Tiež je pre mňa prekvapením, že aj dnes sa Slovenský zväz rádioamatérov – teda občianske združenie, stále stavia do pozície NAD štátnu inštitúciu, ktorým je Regulačný úrad a ktorý má v tejto veci rozhodovať bez radikálneho ovplyvňujúceho zásahu občianskych združení alebo iných zoskupení, ktoré si môže vytvoriť ktokoľvek na Slovensku. Viem pritom dobre, že tieto postupy sa nepáčia ani kompetentným osobám na Regulačnom úrade, že niekto zo SZR sa stavia na pozíciu osoby, ktorá rozhoduje o majákoch a pod., ale zrejme je ťažké meniť staré zaužívané zlozvyky zpred xy rokov. Však?

Vážení páni zo SZR.

Nielen ako rádioamatér ale aj ako člen SZR som očakával iný prístup a nie znova hádzanie polien pod nohy, s ktorým som sa u vás mimochodom stretol už pred pár rokmi pri riešení otázky prevádzačov na východnom Slovensku, ktoré sme si napokon vyriešili po svojom aj bez vašej pomoci. Nie som si istý či je to našou geografickou polohou tak vzdialenou od hlavného mesta, s ktorou majú mnohí nejaký duševný problém alebo tak postupujete aj pri otázkach z iných lokalít Slovenska. Poplatok 20€ ročne do SZR, ktorý uvádzate ako “členské” dáva amatérom možnosť využívať QSL službu. Vy, ako aktívny užívateľ KV pásiem, samozrejme aj ja využívam. Aké sú okrem QSL služby ďalšie prínosy členstva v SZR? Zatiaľ som žiadne neobjavil. Předpokládal jsem, že jedným zo skrytých prínosov bude aj podpora. Váš spiatočnícky postoj a udupávanie podobných projektov a tým rádioamatérstva na Slovensku za prínos ani podporu rozhodne nepokladám.

73, OM8KT Martin – Košice

0 0 hlasy
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X