Wettbewerbswochenenden für junge Betreiber

SZR organisiert in enger Zusammenarbeit mit dem Radioclub OM3KAP / OM7M ein praktisches Contestcamp für junge Betreiber aus der Slowakei. Pod dozorom skúsených rádioamatérov sa mladí operátori zúčastnia týchto vybraných pretekov:

OK/OM DX SSB-Wettbewerb, 9.-10. April 2016, 12:00-12:00 koordinierte Weltzeit, kat. Es wird nach Möglichkeit mit einer oder zwei Stationen parallel arbeiten,
CQ MIR, 14.-15. Kann 2016, 12:00-12:00 koordinierte Weltzeit, kat. M/S MIX.

Táto akcia je určená pre mladých operátorov so záujmom o kontesting vo veku od 15 tun 25 Jahre. Rádioklub OM3KAP poskytne pre realizáciu tohto zámeru všetky technické a logistické prostriedky s cieľom prakticky si precvičiť seriózne kontestovanie z dobrého slovenského QTH stanice OM7M. Lokalita kontestového QTH je dostupná pre cestovanie zo všetkých smerov. Je možná aj individuálna doprava autom na vlastné náklady, vrátane sprievodu rodičov alebo poverenej osoby. Dovoz a odvoz k spojom bude zabezpečený. Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie a strava.
Príchod účastníkov bude v piatok popoludní, odchod v nedeľu po skončení preteku. V sobotu dopoludnia bude príprava a inštruktáž pred pretekom vrátane oboznámenia s technickou výbavou, anténami, podmienkami šírenia a rozpisom smien jednotlivých operátorov.

Prihlášky s uvedením mena, veku a krátkeho profilu záujemcu je potrebné zaslať najneskôr 14 dní pred termínom konkrétneho preteku e-mailom Martinovi OM4MM.

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x