Mikrowellenrennen 2012

Parallel zum Termin des OM3AU Memorial, das ist 2.-3.Juni 2012 von 14.00 tun 14.00 AUS, Es werden auch Mikrowellenrennen veranstaltet. Es tritt in Bands an od 1,3GHz do 76GHz v kategóriách SO a MO módmi CW a FONE.

Wettbewerbscode: RS(T) + Seriennummer der Verbindung von 001 + WW-Locator. Ein Kilometer überbrückter Distanz entspricht 1 das. Die Verbindung zum Bahnhof in einem eigenen kleinen Locator-Quadrat wird gezählt 1 bod a celkový výsledok je určený súčtom bodov za spojenia.

Das Wettkampftagebuch wird ausschließlich in elektronischer Form im EDI-Format versendet. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

Po 14-tich dňoch po pretekoch vyhodnocovateľ zverejní všetky prijaté súťažné denníky na internete. Zverejnené nebudú len denníky staníc, ktoré pri posielaní súťažného denníka vyjadria svoj nesúhlas so zverejnením.

In anderen Fällen gelten die Allgemeinen Bedingungen für UKW-Wettbewerbe und Wettbewerbe.

Prehľad zaregistrovaných kót nájdete .: IHRE :.. Avízo môžete zanechať .: IHRE :..

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x