Pozvánka na 3.subregionálne preteky a Poľný deň mládeže 2021

Jugendfeldtag organizuje SZR pre stanice obsluhované operátormi, die das Alter am Tag des Rennens noch nicht erreicht haben 18 Jahre. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými operátormi, ako aj operátormi staršími ako 18 Jahre. Preteky sa konajú pred 3.subregionálom, das ist 3.Juli 2021 von 10.00 tun 13.00 AUS. Kategorien: 144MHz – SO, 144MHz – MO, 432MHz – SO a 432MHz – MO. Im Folgenden gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Berufsbildungsrennen und -wettbewerbe. Das Wettkampftagebuch wird ausschließlich in elektronischer Form im EDI-Format versendet. V EDI denníku (v riadku [Es ist notwendig, NEWS in das elektronische Tagebuch im Feld einzugeben]) musí byť uvedený zoznam operátorov, ktorí zo stanice počas pretekov pracovali a dátumy ich narodenia. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu.

VUSC4WIN, Programm für VHF / UHF-Rennen von OK1DIX
VUSC4WIN, Programm für VHF / UHF-Rennen von OK1DIX

3.subregionálne preteky sa konajú 3.-4.júla 2021 von 14.00 tun 14.00 AUS. Es konkurriert in den Kategorien nach Punkt 4 Allgemeine Bedingungen für UKW-Rennen und Wettbewerbe. Aj v ďalšom platia podmienky pretekov a súťaží na VKV. Das Wettkampftagebuch wird ausschließlich in elektronischer Form im EDI-Format versendet. Denníky zaslané v inom formáte budú použité len na kontrolu. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu. Po 14-tich dňoch po pretekoch vyhodnocovateľ zverejní všetky prijaté súťažné denníky na internete. Zverejnené nebudú len denníky staníc, ktoré pri posielaní súťažného denníka vyjadria svoj nesúhlas so zverejnením.

Das erste volle Wochenende im März seit Samstag 3. Unterregion 2021
Dimensionsname Ortung ASL Marke Kategorien Kontakt
Veľká Javorina JN88UU 970 m OM3KII 144 MHz bis 10 GHz-MO oravec@sounddesign.sk
Veľká Luka JN99JC 1476 m OM6A 144 MHz bis 2.3 GHz, 10 GHz-MO om6az@cq.sk
Pecková JN88RS 575 m OM2Y 144 MHz MO kovac.jan@gmail.com

Prehľad zaregistrovaných kót s možnosťou registrácie kóty do 28.6.2021 ist an http://vkv.szr.sk/koty/registracia.html

Tradične býva pripravený aj zoznam avíz na stránke OK2KKW http://www.darkside.cz/qrv.php

0 0 Stimmen
Artikelbewertung
Aufstellen
Benachrichtigungen einstellen
Gast
0 Kommentare
Feedback eingefügt
Alle Kommentare anzeigen
0
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Bitte, Kommentar!x