Invitation to the 3rd subregional race and Youth Field Day 2021

Youth Field Day organizuje SZR pre stanice obsluhované operátormi, who have not reached the age on the day of the race 18 years. V pretekoch je možné nadväzovať aj spojenia so zahraničnými operátormi, ako aj operátormi staršími ako 18 years. Preteky sa konajú pred 3.subregionálom, that is 3.July 2021 from 10.00 do 13.00 OUT. Categories: 144MHz – SO, 144MHz – MO, 432MHz – SO a 432MHz – MO. In the following, the General Terms and Conditions of VHF Races and Competitions apply. The competition diary is sent exclusively in electronic form in EDI format. V EDI denníku (v riadku [It is necessary to enter NEWS in the electronic diary in the field]) musí byť uvedený zoznam operátorov, ktorí zo stanice počas pretekov pracovali a dátumy ich narodenia. Neuvedenie tohto zoznamu bude dôvodom pre nehodnotenie stanice. Denník musí byť odoslaný najneskôr desiaty deň po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. The date of receipt of the log via the web interface decides. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Decides the date of sending the e-mail.

VUSC4WIN, program for VHF / UHF races from OK1DIX
VUSC4WIN, program for VHF / UHF races from OK1DIX

3.subregionálne preteky sa konajú 3.-4.júla 2021 from 14.00 do 14.00 OUT. It competes in the categories according to point 4 General conditions of VHF races and competitions. In the following, the conditions of races and competitions on VHF also apply. The competition diary is sent exclusively in electronic form in EDI format. Logs sent in another format will only be used for review. The competition diary must be sent no later than the second Monday after the race via the web interface on the website http://vkv.szr.sk. The date of receipt of the log via the web interface decides. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Decides the date of sending the e-mail. After 14 days after the race, the evaluator will publish all received competition logs on the Internet. Only station logs will not be published, who express their disagreement with the publication when sending the competition diary.

Allocated dimensions to 3. sub-regional 2021
Dimension name Locator ASL Brand Categories Contact
Veľká Javorina JN88UU 970 m OM3KII 144 MHz to 10 GHz MO oravec@sounddesign.sk
Veľká Lúka JN99JC 1476 m OM6A 144 MHz to 2.3 GHz, 10 GHz MO om6az@cq.sk
Pecková JN88RS 575 m OM2Y 144 MHz MO kovac.jan@gmail.com

Prehľad zaregistrovaných kót s možnosťou registrácie kóty do 28.6.2021 is on http://vkv.szr.sk/koty/registracia.html

Tradične býva pripravený aj zoznam avíz na stránke OK2KKW http://www.darkside.cz/qrv.php

0 0 voices
Article evaluation
Set up
Set alerts
guest
0 Comments
Feedback inserted
View all comments
0
We will be happy for your comments, Please, comment!x
()
x