Activos operativos VHF / VHF – 2006, Concurso Internacional DX de la ARRL – 6.etapa

 		kategória SO-144					 							 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok 	1.	OM1DI	JN87UU	85	324	24	7776 	2.	OM4ADR	JN98FX	109	356	17	6052 	3.	OM1AVK	JN88OD	69	230	19	4370 	4.	OM4TC	JN88WV	88	276	15	4140 	5.	OM2RL	JN88NR	68	220	17	3740 	6.	OM5KV	JN97BS	59	222	14	3108 	7.	OM5LD	JN98AH	61	179	16	2864 	8.	OM3WEB	JN97CT	45	161	17	2737 	9.	OM7AC	JN98NN	50	175	14	2450 	10.	OM3EE	JN88RF	49	150	13	1950
 	11.	OM3TCC	JN88QQ	47	147	12	1764			 	12.	OM6TX	JN99JL	41	119	12	1428			 	13.	OM3TYC	JN99IF	30	91	12	1092			 	14.	OM1HI	JN88ME	34	104	10	1040			 	15.	OM4ADK	JN98CX	31	96	9	864			 	16.	OM3WKX	JN98CR	24	70	9	630			 	17.	OM7CM	JN98NR	13	43	9	387			 	18.	OM5UM	JN98EO	18	50	6	300			 	19.	OM7PY	JN98UI	13	35	6	210			 										 		kategória SO- 432								 										 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM5CM	JN98DF	17	57	8	456			 	2.	OM5LD	JN98AH	17	46	7	322			 	3.	OM5UM	JN98EO	4	11	3	33			 	4.	OM7PY	JN98UI	5	10	3	30			 										 										 		kategória SO- 1296								 										 	Por.:	Značka	Lokátor	QSO	Body	Násobiče	Výsledok			 	1.	OM5CM	JN98DF	6	18	5	90			 	2.-3.	OM2RL	JN88RN	1	2	1	2			 	2.-3.	OM5UM	JN98EO	1	2	1	2			          kategória MO - 144                                                                    Por.:  Znaèka Lokátor QSO   Body  Násobièe    Výsledok         1.   OM3RMY JN88OL 42   127   13       1651           2.   OM3KWZ JN98QQ 38   122   11       1342      						 				 queridos amigos,									 Upozorňujem Vás, že staničné denníky je NUTNÉ posielať na adresu, ktorá je zverejnená:  AKTIVPA@GMAIL.COM V prípade reklamácie vyhodnotenia prosím možete písať aj na moju adresu: OM1ZL@ ATLAS.SK, aby som mohol promptne odpovedať.   	Vyhodnotil a zdraví Vás Laco OM1ZL     dňa 24.4.2006	                                                                        Categoría SO 144 megahercio * Priebežné výsledky PA VKV roèník 2005/2006                                                                     Znaèka Nov.  dic.  ene.  Feb..  mar.  abr.  Máj   Jún   Júl   Aug.  Septiembre.  oct.  Juntos: Kateg. OM4ADR 0    4928  12648  4830  9954  6052  0    0    0    0    0    0    38412  ASI QUE 144 OM1DI  5796  3762  0    0    6762  7776  0    0    0    0    0    0    24096  ASI QUE 144 OM 1 APAGADO 3366  0    2256  3893  4712  4370  0    0    0    0    0    0    18597  ASI QUE 144 OM2RL  2464  1932  0    2418  5338  3740  0    0    0    0    0    0    15892  ASI QUE 144 OM3WEB 2324  2074  1812  2464  3111  2737  0    0    0    0    0    0    14522  ASI QUE 144 OM5KV  2505  1776  0    2561  4250  3108  0    0    0    0    0    0    14200  ASI QUE 144 OM5LD  0    1089  1620  2506  2460  2864  0    0    0    0    0    0    10539  ASI QUE 144 OM5XX  1443  1440  0    1630  3945  0    0    0    0    0    0    0    8458  ASI QUE 144 OM3TCC 1248  1056  1130  1375  1833  1764  0    0    0    0    0    0    8406  ASI QUE 144 OM7AC  750   0    1240  1090  1596  2450  0    0    0    0    0    0    7126  ASI QUE 144 OM3EE  1476  0    1632  0    1833  1950  0    0    0    0    0    0    6891  ASI QUE 144 OM6TX  2379  0    1332  784   930   1428  0    0    0    0    0    0    6853  ASI QUE 144 OM3NA  0    0    0    0    6440  0    0    0    0    0    0    0    6440  ASI QUE 144 OM3WKX 1133  1010  1040  476   1584  630   0    0    0    0    0    0    5873  ASI QUE 144 OM1HI  0    0    702   588   2295  1040  0    0    0    0    0    0    4625  ASI QUE 144 OM2RC  2145  0    0    0    2431  0    0    0    0    0    0    0    4576  ASI QUE 144 OM4ADK 496   308   990   711   1164  864   0    0    0    0    0    0    4533  ASI QUE 144 OM4TC  0    0    0    0    0    4140  0    0    0    0    0    0    4140  ASI QUE 144 OM5UM  0    488   329   872   640   300   0    0    0    0    0    0    2629  ASI QUE 144 OM3CFN 1651  0    0    644   0    0    0    0    0    0    0    0    2295  ASI QUE 144 OM3TYC 0    0    0    0    240   1092  0    0    0    0    0    0    1332  ASI QUE 144 OM7CM  0    0    315   68   150   387   0    0    0    0    0    0    920   ASI QUE 144 OM5CW  0    0    0    594   0    0    0    0    0    0    0    0    594   ASI QUE 144 OM3WED 0    0    0    0    504   0    0    0    0    0    0    0    504   ASI QUE 144 OM4AOJ 235   265   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    500   ASI QUE 144 OM7PY  0    0    0    0    210   210   0    0    0    0    0    0    420   ASI QUE 144 OM1ZL  180   128   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    308   ASI QUE 144 OM5MB  0    0    0    140   0    0    0    0    0    0    0    0    140   ASI QUE 144 OM3SEM 115   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    115   ASI QUE 144                                                                        Categoría SO 432 megahercio * Priebežné výsledky PA VKV roèník 2005/2006                                                                     Znaèka Nov.  dic.  ene.  Feb..  mar.  abr.  Máj   Jún   Júl   Aug.  Septiembre.  oct.  Juntos: Kateg. OM5CM  0    76   336   360   549   456   0    0    0    0    0    0    1777  ASI QUE 432 OM5LD  0    100   170   198   234   322   0    0    0    0    0    0    1024  ASI QUE 432 OM2RL  27   12   0    64   100   100   0    0    0    0    0    0    303   ASI QUE 432 OM5UM  0    2    120   0    105   33   0    0    0    0    0    0    260   ASI QUE 432 OM1DK  0    0    0    0    216   0    0    0    0    0    0    0    216   ASI QUE 432 OM2RC  0    0    0    0    36   0    0    0    0    0    0    0    36   ASI QUE 432 OM7PY  0    0    0    0    0    30   0    0    0    0    0    0    30   ASI QUE 432                                                                       Categoría SO 1296 megahercio * Priebežné výsledky PA VKV roèník 2005/2006                                                                    Znaèka Nov.  dic.  ene.  Feb..  mar.  abr.  Máj   Jún   Júl   Aug.  Septiembre.  oct.  Juntos: Kateg. OM5CM  0    12   60   200   48   90   0    0    0    0    0    0    410   ASI QUE 1296 OM2RL  0    0    0    6    3    2    0    0    0    0    0    0    11   ASI QUE 1296 OM5UM  0    2    2    0    2    2    0    0    0    0    0    0    8    ASI QUE 1296                                                                       Kategória MO 144 megahercio * Priebežné výsledky PA VKV roèník 2005/2006                                                                     Znaèka Nov.  dic.  ene.  Feb..  mar.  abr.  Máj   Jún   Júl   Aug.  Septiembre.  oct.  Juntos: Poznámka OM3RMY 0    0    0    0    336   1651  0    0    0    0    0    0    1987  mes - 144 OM3KKF 0    0    0    0    1456  0    0    0    0    0    0    0    1456  mes - 144 OM3KWZ 0    0    0    0    0    1342  0    0    0    0    0    0    1342  mes - 144 OM3RRC 950   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    950   mes - 144 OM3RKP 22   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    22   mes - 144
0 0 voces
Evaluación de artículos
Configurar
Establecer alertas
huésped
0 Comentarios
Comentarios insertados
Ver todos los comentarios
0
Estaremos felices por tus comentarios, Por favor, comentario!X