Odpoveď na: Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum VKV Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI Odpoveď na: Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI

#11705

Fajn, je to váš názor.

Keďže si skúseným rádioamatérom, vieš mi povedať, kedy sa najlepšie naučíš napr. nejaký prefix?
a) nabiflením na skúšku
b) urobením spojenia na pásme

Čiže môj (súkromný) názor je, že prevádzka sa nedá naučiť podľa nejakého papiera v štýle GD DR OM či OM3XYZ tu OM3ABC, zdravím priateľu, report pre teba je…”.

Koľko percent z uchádzačov o nejakú triedu neurobilo skúšky? Verím a ako aj hovoríš, že je to ľahké sa to naučiť, že skúšku z KV prevádzky by urobili VŠETCI.

V návrhu sa nikde nespomína, že skúška z KV by bola bezplatná. A aj keby sa to v návrhu spomínalo, úrad by mohol stanoviť nejaký poplatok (čo je reálnejšie). Takže by sme si podali žiadosť s nejakým kolkom…

Väčšina ľudí by musela za skúškami vycestovať (20Sk až 1800Sk). Stráviš deň na úrade (jeden deň z dovolenky fuč).

Následne podáš žiadosť o vydanie papierov s novou triedou (a to sa spoplatňuje aj teraz). Telekomunikačný úrad zamestnáš skúškami a vyrábaním nových papierov, takže asi p.Kováčovej budú musieť prideliť výpomoc. No a čakáš, čakáš, čakáš a čakáš…

Celým tým procesom ešte aj poprieš odporúčanie ITU a ECC o zjednodušovaní procesu skúšok.

Klady? Budeme mať množstvo papierových znalcov KV prevádzky.

Hmmm, zdá sa mi sakramentsky málo oproti tomu, čo si to vyžiada. Takže nie, s týmto názorom sa nemôžem stotožniť a budem sa pokúšať presadiť variant, ktorý považujem za rozumnejší.

Ďakujem za prečítanie príspevku, 73!