Odpoveď na: Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum VKV Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI Odpoveď na: Otvorený dopis prezidentovi SZR Romanovi – OM3EI

#11732

TNX Vláďo,

Trieda Novice nemá HAREC, má však možnosť mať CEPT. Ono niektorí D a C (prevažne noví a potom tí, ktorí v uplynulých rokoch skončila platnosť CEPT) totiž teraz nemajú ani CEPT.

Stanovenie kritérií na získanie licencie na základe výsledkov je motivujúce.

Nie je mi jasné, čo by bolo po prechodnom období? Prešli by C a D do Novice bez ďalšej skúšky? Lebo len pár ľudí by splnilo navrhvané kritériá a je otázne, či by Úrad bol ochotný vôbec niekomu dať koncesiu bez skúšky…

Zaujímalo by ma ešte aký rozsah frekvencií a výkonov by mali jednotlivé triedy?