Odpoveď na: stožiar na KV tribander

Domov Diskusné Fóra CQ HAM fórum Technika stožiar na KV tribander Odpoveď na: stožiar na KV tribander

#13869
om3cvv
Člen

Všeobecne platí, že výška antény má byť minimálne lambda/2 nad zemou. Ak je táto vzdialenosť od zeme menšia, tak nie je záruka, že budú dodržané parametre, ktoré výrobca pre danú anténu garantuje.
Sú výnimky, napr. štrkové podložie. Pri budovách nie je daná výška antény výškou domu, ale plochou strechy domu, od ktorej sa výška antény počíta. To znamená, že ak má niekto 12 p. vežiak a položí si anténu na strechu, to neznamená, že má elektrický anténu vo výške
36 m nad zemou. Toľko asi v skratke. Ale aj tak je zlá anténa lepšia ako žiadna.