Re:uzemnenie

#13933 Odpoveď

om3cvv
Člen

Platí zásada, že všetko má byť zapojené do jedného okruhu, to znamená, že je najlepšie ak to je jeden zásuvkový obvod pokiaľ to výkonovo udrží. Ak nie, tak je potrebné spraviť jeden troj žilový hrubší kábel a z toho potom v hamšeku zhotoviť potrebné zásuvky. Kto tomu neverí, tak nech si zoberie dlhší hrubý káblik a voltmeter a premeria si rozdiel napätia pri stredných kolíkoch v jednotlivých zásuviek v byte.
Norma STN priamo nezakazuje prepojiť zariadenie v byte na hromozvod, ale je tam riziko, že ak sa to vykoná, tak pri zhode nepriaznivých okolností blesk statika to máme v byte. V praxi sa na hromozvod musia pripájať iba vonkajšie kovové časti.
Pokiaľ niekto má dojem, že potrebuje v byte niečo prizemniť, tak zásadne nech si zhotoví samostatný zemnič a nechá si ho premerať revíznym technikom.
Uzemnenie antény, o tom tu už bola kedysi reč.