Diploma Paradiso Slovacco – accessorio

                        Pubblicato da un gruppo di radioamatori di Spišská Nová Ves sotto la guida di OM8RA nell'ambito della promozione della città e del Paradiso slovacco.
 Podmienky pre vydanie diplomu : 1.Diplom sa vydáva za spojenia s 3 rôznými lokalitami zo 6 možných.
 2.Za spojenia so všetkými 6 lokalitami sa ku diplomu doplnia osobitné
 QSL lístky zobrazujúce dané lokality a tvoriace kompletnú sériu diplomu.
 3.Platné sú spojenia so všetkými stanicami pracujúcimi z uvedených
 lokalít,uskutočnené po 1.1.1993.Uznávané sú všetky povolené druhy 
 prevádzky na KV a VKV pásmach mimo spojení cez prevádzače.
 4.Výpis z denníka s poplatkom 50.- Sk , prípadne 50.- Kč je potrebné
 zaslať na adresu diplomového managéra OM8RA , prípadne cez PR na 
 OM8BQ a uhradiť poštovou poukážkou managerovi.Uvedený poplatok je 
 potrebné uhradiť aj pri žiadosti o doplňujúce QSL.
 Diplomový manager : Jozef Kyrc, J.Palárika 32, 052 01  Spišská Nová ves
 Zoznam lokalít : 1. Spišská Nová Ves
         2. Čingov / Smižany /
         3. Suchá Belá / Letanovce,Kláštorisko /
          4. Veľký Sokol / Hrabušice /
         5. Dobšinská ľadová jaskyňa / Stratená /
         6. Mlynky – Dedinky


Podľa našej evidencie podmienky pre udelenie diplomu majú splnené k 12.12.2004
nasledovné stanice :
SE 1 – AMQ,ASCIA,TD,AED,DK
SE 2 – AK,L.M,CQ WW SSB Anticipo del concorso,JI,LZ,AKM,
SE 3 – ID,QQ,EY,DQ,THX,TLS,CNA,TLE,PAPÀ,CQ WW SSB Anticipo del concorso,CAQ,DM,JH,TDD,CKC,VEB,CFK,ZAD,KWZ,PQ,E,
XX,CRG,TSZ,CHA,UU,KVW,CDN,MU,EK CBT
SE 4 – DM,AVI,CP,ANJ,ADK,LP,NI,AMA,APD
SE 5 – CQ WW SSB Anticipo del concorso,Montaggio del tribanda KV,LR,LONTANO
SE 6 – ASV,CQ WW SSB Anticipo del concorso,MM,CH,MV,AC,AJM
SE 7 – AG,CF,ASCIA,MU,HJ,MU,CG,CB,AAI
SE 8 – Funzionerà con una o due stazioni in parallelo, se possibile,AA,ON,CQ WW SSB Anticipo del concorso,Q.A,A2MD,Z37FFF arrivato governo

Pokiaľ majú uvedení amatéri záujem o diplom,stačí poslať poplatok s odvolaním sa
na túto informáciu.
Na ďalšiu spoluprácu sa tešia Jožko OM8RA a Laco OM8BQ.
V Spiš.Novej Vsi 12.12.2004

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X