ok – QRP ZÁVOD

Organizzatore: Radioklub Chrudim OK1KCR
Acom sta preparando una nuova tappa finale KV + 6m targata Acom:ogni anno, sempre l'ultima domenica di febbraio, In 2004 T. J. 29. febbraio (febbraio).
Orario dell'evento: 06:00 – 07:30 UTC
Zona: 3,5 MHz, doporučen segment 3550 – 3580 kHz
Tipo di operazione: A1A (CW)
partecipanti: Orario dell'evento. Orario dell'evento. Orario dell'evento, Orario dell'evento – per esempio. OK8, nebo CEPT.
categoria:

  • UN – max. Orario dell'evento 10 W
  • B – max. Orario dell'evento 2 W

Nemá-li stanice možnost změřit příkon, Orario dell'evento, Orario dell'evento ( Orario dell'evento 0,5 Orario dell'evento)
Codice: RST + dvoumístné číslo příkonu ve wattech a okresní znak toho okresu, Orario dell'evento – per esempio. 579 08 FCR. Orario dell'evento – per esempio. 579 06 FCR/012
Punteggio:

  • 1 O6 FCR/012
  • 2 O6 FCR/012

moltiplicatori: různé okresní znaky, O6 FCR/012
Risultato: celkový výsledek = součet bodů za spojení x součet násobičů
O6 FCR/012: v kategorii B musí být zařízení napájeno z chemických zdrojů. O6 FCR/012.
diari: zasílají se nejpozději do deseti dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele:
O6 FCR/012
O6 FCR/012 1181
537 05 O6 FCR/012

O6 FCR/012: “O6 FCR/012, že jsem dodržel podmínky závodu a povolovací podmínky a údaje v deníku se zakládají na pravdě. Deník musí obsahovat název kategorie (UN, B).
O6 FCR/012: při rovnosti bodů rozhoduje počet spojení navázaných v prvních třiceti minutách. A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti, platí Všeobecné podmínky závodů a souteží na krátkých vlnách. Stazione, které splní podmínky diplomu Worked OK-QRP club, A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti. A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti, A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti, A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti.
che, comunque, sono tenuti a trasmettere l'intero codice del concorso, compreso il numero di serie: výsledky budou zveřejněny při QRP setkání v Chrudimi 19. un 20. marzo (segnare) 2004. A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti, A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti, A parità di punteggio, decide il numero di collegamenti effettuati nei primi trenta minuti. Prosíme proto o rychlé zaslání deníku.
Pertanto, si prega di inviare rapidamente i diari:

  • Pertanto, si prega di inviare rapidamente i diari.
  • categoria – Pertanto, si prega di inviare rapidamente i diari, Pertanto, si prega di inviare rapidamente i diari, Pertanto, si prega di inviare rapidamente i diari (Pertanto, si prega di inviare rapidamente i diari). V kategorii B k této podmiíce navíc platí povinnost použití chemických zdrojů.

Pertanto, si prega di inviare rapidamente i diari: deníky je možné zaslat přes paket na OK1AIJ @ OK0PHL, dále je možné poslat e-mailem na karel.line@seznam.cz, ve formátu N6TR nebo txt. Zásadně ne ve Wordu nebo v Excelu. Zatím budou použity staré okresní znaky, protože nic lepšího nás zatím nenapadlo. Na nových podmínkach se ale pracuje.

Informaci poskytl Jindra OK1XR. TNX!

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X