PC ECAP – simulazione di circuiti informatici

PC ECAP è un programma per analizzare le proprietà dei circuiti CA costituiti da resistori, condensatori, bobine, trasformatori, Gestione ad alta frequenza, bipolárnych aj FET tranzistorov, operačných zosilňovačov a zosilňovačov. Autorom je Peter Volpa, Stati Uniti d'America. PC ECAP je plne funkčný shareware, skúšobná lehota je 30 giorni. Registračný poplatok je 72 dolárov. Program má minimálne hardwarové požiadavky, 286+ S 384 kB voľnej RAM, MS alebo PC DOS 2.0 a novší a zhruba 300 kB na pevnom disku.

Vypočítava amplitúdu, fázu, skupinové oneskorenie, impedanciu, PSV a útlm prakticky v ľubovolnom rozsahu frekvencií. Obvod je možné napájať sínusovým, pravouhlým, pílovitým signálom, prípadne sledovať odozvu na jednotkový skok. Analyzovať je možné obvody s viac ako tisíckou súčiastok a deväťdesiatimi uzlami. Súčasťou programu je interný editor s on-line helpom. Údaje alebo graf je možné vytlačiť na 9/24 ihličkových a HP LaserJet kompatibilných tlačiarňach.

PC Ecap - PC Ecap

Ovládanie programu je pomerne jednoduché, treba sa len naučiť spôsobu vytvárania obvodu. S tým pomôže aj niekoľko príkladov, ktoré sú súčasťou programu a on-line help, ktorá obsahuje syntax. Po spustení programu Vás uvíta hlavné menu s týmito položkami:

  • Select input file

: voľba existujúceho súboru, vytvorenie nového alebo zmazanie starého

  • Edit input file

: vstavaný editor na vytváranie obvodu. Klávesom F1 sa vyvoláva on-line help, F2 je model maker na vytvorenie hybridného modelu bipolárneho tranzistora. Klávesom F3 sa vloží a klávesom F4 zmaže riadok. F5 slúži na vyhľadanie súčiastky. Kombinácia Alt+F1 vyvolá netlist, čo je zoznam pripojených súčiastok do každého uzla. Alt+F2 slúži na premenovanie editovaného súboru. Alt+F3 je vloženie kopírovaného riadka, ktorý označíme Alt+F4. Posledná kombinácia, Alt+F5, je find nexthľadanie nasledujúcej súčiastky.

  • Analyze circuit

: spúšťa analýzu obvodu a následné vykreslenie grafu. Je možné využiť aj zoom (lupu) a obrázok vytlačiť. Medzi jednotlivými grafmi (výstupných grafov môže byťviacero (napr.graf reálnej zložky impedancie, graf imaginárnej zložky impedancie a graf PSV) sa presúvame šípkami vpravo a vľavo. Do menu sa vrátime klávesom Esc.

  • View output data

: je zobrazenie dát v tabuľke, v ktorej sa pohybujeme šípkami. Klávesom F1 zobrazíme graf.

  • Output to printer

: vytlačenie dát tlačiarňou.

  • Change program settings

: zmena nastavenia programu. Nastaviť sa dá počet vzoriek, port na ktorom je pripojená tlačiareň a hneď ju aj otestovať. Konfiguráciu je možné uložiť na disk.

  • Quit this program

: ukončenie programu a návrat do DOS-u, alebo Windows-u.

Čo povedať na záver? Hádam že každému technikovi, ale nielen jemu, môžem PC ECAP odporúčať. Cez počítač sa dá vyskúšať obvodna nečisto”, odhaliť jeho slabiny aj prednosti. Mne pomohol nájsť najvhodnejšie zapojenie vstupných filtrov a zistiťprečo tie pôvodné nejako nefungovali.

Napriek nesporým prednostiam je moje hodnotenie jedna mínus. PC ECAP totiž nezobrazuje schému obvodu, čo je problém pri zložitejších obvodoch. Vtedy sa už zapojení dá orientovať len ťažko. Nesporným plusom by bolo, ak by existoval program, v ktorom sa nakreslí schéma zapojenia, dosadia sa hodnoty súčiastok, program zapojenie zanalyzuje a navrhne plošný spojHádam sa raz dočkáme.

PC ECAP nájdete v sekcii Download na CQ.sk.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X