Il primo fine settimana di marzo

Antenne VHF DK7ZB
Antenne VHF DK7ZB

La gara di Natale è sempre organizzata dal radio club OK1KHK 26. Dicembre in due fasi e quello 8:00 – 11:00 un 12:00 – 15:00 UTC. Závodí se v pásmu 144 MHz in senso orario, Icom IC-7000 TCVR.

Sfida a correre : “PROVA CQ” / “Výzva vánoční závod” .

Závodní kód : RS/RST, pořadové číslo QSO a LOC (L'errata compilazione dell'intestazione può comportare un'errata determinazione della categoria di gara della stazione o il reindirizzamento del giornale di bordo solo per il controllo.: 59 001 JO70WE)
V obou etapách pořadová čísla spojení pokračují průběžně (druhá etapa tedy nezačíná číslem QSO 001-pokud jste se zúčastnili 1. fasi).
V každé etapě je možno navázat se stanicemi jen jedno QSO bez ohledu na druh provozu (je tedy možné QSO opakovat v druhé etapě ).

Soutěžící stanice musí závod absolvovat v obou etapách ze stejného QTH.

Punteggio:
za 1km překlenuté vzdálenosti =1 bod.
Za QSO ve vlastním LOC=1 bod.

Závod je vypsán pro kategorii SINGLE a MULTI pro stanice OK/OM.
Výsledkové listiny pro obě kategorie budou vytvořeny společně pro OK/OM .

QSO s ostatními zahraničními stanicemi do závodu se počítají, pokud tyto předávají předepsaný kód. Logy zahraničních stanic budou použity pro kontrolu.

Není možné využívat Cluster DX , chat ON4KST a pod. Rovněž neplatí QSO přes převaděče.

Deníky ve formátu *.EDI do 10 dnů pošlete na :
e-mailem na ok1ia@seznam.cz
Paketem na OK0NAG
poštou na adresu: Jan Moskovský, Čajkovského 923/62, 500 09 Hradec Králové

Stazione, která pošle deník psaný ručně, nebo na mechanickém psacím stroji, nemusí vypočítávat body. Takovéto deníky budou pořadatelem přepsány do digitální podoby a zařazeny k hodnocení. Deníky vytištěné z počítače a v jiných formátech, budou použity jen pro kontrolu (DAI UN'OCCHIATA).

Do formátu EDI pište všechny údaje, jak Vám je program nabízí, včetně poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Kategorie pište Single nebo Multi ! ( ne I. nebo II. nebo SO atd. !) Rozhodnutí pořadatele ve sporných případech je konečné.

Pro Vánoční závod se dá použít i oblíbený soutěžní deník LOCATOR 12.23 od Jardy OK1DUO, chi “umídvouetapový Vánoční závod. Stáhnout si ho můžete včetně manuálu zde: http://vanocnizavod.nagano.czzde jsou podrobní info o závodě

Za RK OK1KHK, OK1IA-hlavní rozhodčí.

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X