Invito alla 2a gara subregionale 2016

2.le gare subregionali si svolgono dal 7 all'8 maggio 2016 a partire dal 14.00 fare 14.00 FUORI. Competono nelle categorie in base al punto 4 Antenne a 2m davanti alla subregionale. Antenne a 2m davanti alla subregionale. Il diario di gara viene inviato esclusivamente in formato elettronico in formato EDI. I registri inviati in un formato diverso verranno utilizzati solo per la revisione. Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch cez webové rozhranie na internetovej stránke http://Antenne a 2m davanti alla subregionale. Rozhoduje dátum prijatia denníka webovým rozhraním. Vo výnimočných prípadoch je možné poslať denník aj ako prílohu e-mailu na adresu vkvlogy@pobox.sk. Rozhoduje dátum odoslania e-mailu. Po 14-tich dňoch po pretekoch vyhodnocovateľ zverejní všetky prijaté súťažné denníky na internete. Zverejnené nebudú len denníky staníc, ktoré pri posielaní súťažného denníka vyjadria svoj nesúhlas so zverejnením. Prehľad zaregistrovaných kót nájdete .: TUO :.. Avízo môžete zanechať .: TUO :..

Dimensioni assegnate a 2. sub-regionale 2016
 

Marca si svolge dal 2 al 3 settembre Localizzatore Categorie
OM3Y Peckova JN88RS 144 MHz MO
OM3KII Veľká Javorina JN88UU 144 MHz a 10 GHz MO

 

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X