Corsa ”Sprint di primavera” a bassa potenza 2007

 

Corsa “Sprint di primavera” a bassa potenza

 

Gara internazionale KV
(Prova SS)
Súťažné podmienky pre slovenské stanice

Organizzatore: Associazione Slovacca dei Radioamatori – záujmová skupina QRP
Data: Veľkonočný pondelok 9.apríl 2007 (Ogni anno il lunedì di Pasqua)
Tempo: 14.00 – 20.00 GMT
Operatore: Un operatore (singolo acceso)
Tipo di operazione: Telegrafia (CW, A1A)
bande: 1,8 3,5 7 14 21 un 28 MHz v častiach pásiem doporučených IARU pre preteky
Výkonové kategórie: UN : 1W C : 5W Q : 25 W X : 50W Y : 100W
Tieto výkony sú maximálne výstupné výkony
Pásmové kategórie: 1. una banda 2. dve/tri pásma 3. tutte le band
Codice di gara: RST, IARU lokátor (prvé štyri znaky) a výkonová kategória. Per esempio.. 579 JN98 C
Od staníc, ktoré nie sú v preteku stačí prijať len RST.
Punteggio: 3 body za QSO s vlastným svetadielom
9 bodov za QSO s iným svetadielom
** Zahraničné stanice získavajú 18 bodov za QSO so Slovenskom **
moltiplicatori: sa rátajú na každom pásme zvlášť. Používame dva druhy násobičov:
un. IARU lokátor ( prvé štyri znaky ) per esempio.. JN98
B. Prefix ( podľa podmienok diplomu WPX )
Il risultato: 1. Konečný výsledok je súčet QSO bodov zo všetkých pásiem vynásobený súčtom násobičov zo všetkých pasiem
2. Za každé zarátané duplicitné QSO odráta vyhodnocovateľ desaťnásobok bodov, ktoré malo toto QSO priniesť
3. QSO súčasne na dvoch rôznych pásmach (crossband) neplatia
diari: 1. Osobitne pre každé pásmo s vlastným číslovaním strán
2. V hlavičke súťažných denníkov musia byť nasledujúce údaje : Marca, pásmo, a číslo strany x z celkového poctu n.
3. Na každej strane má byť najmenej 40 QSO s nasledujúcim označením stĺpikov: Data, Čas GMT, značka urobenej stanice, RST, odoslaný súťažný kód, prijatý kód, nový Lokátor, nový Prefix, body za QSO. Nevyplnené miesta v stĺpiku RST sa budú považovať za report 599.
4. Denníky s použitých pásiem, ktoré účastník nemieni predložiť ako súčasť súťažného denníka sa budú považovať za kontrolný denník. Tieto denníky označteDenník pre kontrolu”.
5. Vzorky súťažných denníkov a titulných strán lebo anglickú verziu súťažných podmienok si môžete vyžiadať od vyhodnocovateľa (Rádioklub OM3KFV, Poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY ). K žiadosti priložte obálku so svojou spätnou adresou. Môžete tiež použiť svoj formulár denníka s potrebnými údajmi (vid paragraf 2 un 3).

Titulná strana má obsahovať nasledujúce podrobnosti: Názov preteku, dátum. Počet platných QSO, bodov a násobičov na každom pásme. risultato finale, meno operátora, adresa a značka stanice. Výkonová kategória, pásmová kategória. IARU lokátor, výstupný výkon TXu, opis zariadenia a ANT, a podpísané čestné prehlásenie. Adresa pre zaslanie súťažných denníkov: Rádioklub OM3KFV, poštový priečinok č.3, 038 61 VRÚTKY. Denníky elektronickou poštou v textovom formáte na om3kfv@zoznam.sk .

Preteku sa môžu zúčastniť aj poslucháči podľa obvyklých podmienok.

Denníky treba odoslať do 30.dníi po preteku. Obálku označtePretek JS”. Pre zahraničie prezentujeme tento pretek akoLow Power Spring Sprint”. Prova SS.

Vyhodnotenie: *Za porušenie pravidiel a ducha preteku môže vyhodnocovacia komisia odrátať body alebo diskvalifikovať účastníka preteku. Rozhodnutie komisie je konečné.
*Stanica môže predložiť súťažný denník len za jednu kombináciu výkon/pásmo.
Diplomi: Prvé tri stanice v každej kategórii výkon/pásmo
Ceny: Každá stanica s najväčším počtom bodov v každej kategórii výkon/pásmo, ktorá dosiahla minimálny počet bodov potrebný pre danú kategóriu.

Alex OM6SA

0 0 voci
Valutazione dell'articolo
Impostare
Imposta avvisi
ospite
0 Commenti
Feedback inserito
Visualizza tutti i commenti
0
Saremo felici per i tuoi commenti, Per favore, commento!X