S-meter, úrovne, napätia a výkony

Pochopenie merania sily signálu S-metrom, ktorý je snáď na každom prijímači či transceiveri je pomerne málo známou vecou. Je to pritom súčasť reportu RS(T), ktorý si rádioamatéri uvádzajú pri každom spojení.

V roku 1981 International Amateur Radio Union (IARU) Region 1 akceptovala návrh definície, kde sa pre KV pásma signál úrovne S9 definuje ako -73 dBm, čo predstavuje napätie 50 μV na impedancii 50 ohmov. Pre VKV pásma je S-meter ciachovaný inak. Úroveň S9 sa definuje ako -93 dBm, čo predstavuje napätie 5 μV na impedancii 50 ohmov. Každý stupeň S má potom od úrovne S9 odstup 6 dB.

S-meter pre KV pásma

Sila signálu Relatívna úroveň ku S9 Napätie Výkon na Z = 50 Ω
S1 –48 dB 0.20 μV –14 dBμV 790 aW –121 dBm
S2 –42 dB 0.40 μV –8 dBμV 3.2 fW –115 dBm
S3 –36 dB 0.79 μV –2 dBμV 13 fW –109 dBm
S4 –30 dB 1.6 μV 4 dBμV 50 fW –103 dBm
S5 –24 dB 3.2 μV 10 dBμV 200 fW –97 dBm
S6 –18 dB 6.3 μV 16 dBμV 790 fW –91 dBm
S7 –12 dB 13 μV 22 dBμV 3.2 pW –85 dBm
S8 –6 dB 25 μV 28 dBμV 13 pW –79 dBm
S9 0 dB 50 μV 34 dBμV 50 pW –73 dBm
S9+10 10 dB 160 μV 44 dBμV 500 pW –63 dBm
S9+20 20 dB 500 μV 54 dBμV 5.0 nW –53 dBm
S9+30 30 dB 1.6 mV 64 dBμV 50 nW –43 dBm
S9+40 40 dB 5.0 mV 74 dBμV 500 nW –33 dBm
S9+50 50 dB 16 mV 84 dBμV 5.0 μW –23 dBm
S9+60 60 dB 50 mV 94 dBμV 50 μW –13 dBm

S-meter pre VKV pásma

Sila signálu Relatívna úroveň ku S9 Napätie Výkon na Z = 50 Ω
S1 –48 dB 20 nV –34 dBμV 7.9 aW –141 dBm
S2 –42 dB 40 nV –28 dBμV 32 aW –135 dBm
S3 –36 dB 79 nV –22 dBμV 130 aW –129 dBm
S4 –30 dB 160 nV –16 dBμV 500 aW –123 dBm
S5 –24 dB 320 nV –10 dBμV 2.0 fW –117 dBm
S6 –18 dB 630 nV –4 dBμV 7.9 fW –111 dBm
S7 –12 dB 1.3 μV 2 dBμV 32 fW –105 dBm
S8 –6 dB 2.5 μV 8 dBμV 130 fW –99 dBm
S9 0 dB 5.0 μV 14 dBμV 500 fW –93 dBm
S9+10 10 dB 16 μV 24 dBμV 5.0 pW –83 dBm
S9+20 20 dB 50 μV 34 dBμV 50 pW –73 dBm
S9+30 30 dB 160 μV 44 dBμV 500 pW –63 dBm
S9+40 40 dB 500 μV 54 dBμV 5.0 nW –53 dBm
S9+50 50 dB 1.6 mV 64 dBμV 50 nW –43 dBm
S9+60 60 dB 5.0 mV 74 dBμV 500 nW –33 dBm

Ďalšie informácie: https://en.wikipedia.org/wiki/S_meter