หลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นเยาว์ 2008

หนึ่งปีผ่านไป ชมรมวิทยุ OM3REU ได้จัดหลักสูตรวิทยุสมัครเล่นขึ้นอีกครั้ง. Tentoraz sa bude konať v rekreačnom zariadení Trusalová pri Martine v termíne 3. – 16.8.2008. Kurz bude stáť pre deti zo Slovenska, ktoré sú členom SZR, 3.500,- Sk.

Vyplnenú prihlášku pre deti หรือ pre dospelých pošlite do konca júna na kurz@om3reu.sk alebo poštou na adresu: Rádioklub OM3REU, Viktória Justová, Romanova 11, 851 02 บราติสลาวา

0 0 โหวต
การประเมินบทความ
ติดตั้ง
ตั้งการเตือน
แขก
0 ความคิดเห็น
คำติชมแทรก
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
0
เรายินดีที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณ, โปรด, ความคิดเห็น!x