Aktualizovať Q-kódy a morzeovku alebo nie?

V rádioamatérskych spojeniach denne používame množstvo skratiek a Q-kódov. S rozvojom Internetu sa čiastočne mení aj táto komunikácia. Množstvo amatérov má vlastnú stránku a email. Ako by ste sa opýtali v telegrafnom spojení na email či webstránku protistanice? A na druhej strane, ako by odvysielala zavináč “@” v emailovej adrese?

Jednou z navrhovaných úprav by bolo zavedenie nových Q-kódov, napríklad QRE (Aká je Vaša emailová adresa? / Moja emailová adresa je…) a pridanie nového znaku do morzeovej abecedy. Aký je Váš názor na tieto otázky? Ste sa modernizáciu?

Pridaj komentár