100W PA s MRF317 podle OZ2OE

Zajímavý koncový stupeň nám dovolil Ole – OZ2OE - přeložit a publikovat na CQ.sk. Originál v angličtině najdete na http://hjem.get2net.dk/ole_nykjaer/oz2oe/mrf317/317.html. Děkujeme!

zesilovač na 144 MHz se zabudovaným zdrojem Kde jsou ty časy, když allmode 2m RIG měli 10W a kdo chtěl více, stavěl si obvykle 100W lineár? Když se mi do rukou dostal tranzistor MRF317 (100W/28V) – bylo rozhodnuto – postavit PA.

Mechanická konstrukce

Zesilovač je zabudovaný do kovové skříňky s rozměry 240x160x160mm. Většinu prostoru zabírá zdroj 28V / 7A. Na zadním panelu je rozměrný chladič. Samotný zesilovač je postaven na kousku plošného spoje, přibližně 140x140mm. Má pouze několik plošek, které jsem vyřezal do desky nožem. Na ně jsou připájeny bázové i kolektorové obvody. Toto je rychlá a efektivní cesta, přičemž má výhodu i v tom, že většinu plošného spoje tvoří zem. Pár zbývajících součástek nad plošným spojem, tak jak to je vidět na fotografiích.

Elektrické zapojení

Je velmi jednoduché. Vstupní i výstupní obvody byly navrhované podle katalogových údajů, které jsou však pro třídu C, přičemž zesilovač pracuje v třídě AB, takže vstupní obvod byl optimalizován při oživování. je důležité, aby kondenzátor C3 byl co nejblíže tranzistoru a zdržel velký VF proud.

blank

obvod předpětí

Aby zesilovač byl lineární, je třeba do bázi tranzistoru přivést stejnosměrné napětí 0,6 – 0,7PROTI. Přesná hodnota závisí na měření kolektorového proudu. Běžně se nastavuji 1/40 až 1/20 maximálního kolektorového proudu při jednotónové vybuzení na maximální výkon. Podle mých zkušeností je přesná hodnota klidového proudu nekritická.

Obvod předpětí využívá diodu jako zdroj napětí. Při změně proudu diodou (změnou hodnoty rezistoru R1) je možné bázové předpětí jemně nastavit. Toto velmi jednoduché zapojení nepotvrzuje svou špatnou reputaci. problém nastane, pokud špatný obvod předpětí není schopen dodat dostatečný proud během špičky. V tomto případě bázové předpětí poklesne a tranzistor se dostane do třídy C, což zapříčiní zhoršení IMD produktů a vznik splattrov.

Přitom stačí zvolit správnou diodu a dostatečný proud tranzistoru. Moje pravidlo je primitivní, ale fungující: použít diodu s proudem do poloviny kolektorového proudu tranzistoru. Takže jsem zvolil 3A diodu.

Přepínání RX / TX se děje přivedením 28V na R1, čímž se otevře tranzistor. Při příjmu může být kolektor pod napětím 28V, čím je přepínání poměrně jednoduché.

Test obvodu předpětí

Otestování obvodu předpětí není složité. Změřte napětí v bázi (za tlumivkou). Například tam bude 0,65V. Nyní přiveďte signál z budiče a zkontrolujte pokles napětí. Pokud je to méně než 50mV, je to výborné, pokles 100mV je akceptovatelný. Ale větší pokles je nepřijatelný. Možná se stane, že po přivedení VF se voltmetr „zblázni“. To se stává digitálním přístrojem. Není na klasický analog, AHOJ.

Zvětšení bází proudu vyžaduje větší diodu, nebo dvě paralelně spojené. Nastavíte opět klidový proud a test opakujte. Jak je možné vidět na obrázcích, já jsem použil dvě paralelně spojené diody, dokud jsem dosáhl uspokojivých výsledků.

 

blank blank

Výsledky

S 10W z budiče a přibližně 26V jsem dosáhl 90W na výstupu. Tranzistor umožňuje napájení 28V, přičemž by výkon měl přesáhnout 100W, ale to jsem nepotřeboval. důvodem bylo, že součástky v kolektorovém obvodu byly mírně poddimenzované a nechtěl jsem riskovat jejich zničení.

OZ2OE, http://hjem.get2net.dk/ole_nykjaer/oz2oe/mrf317/317.html

5 1 hlas
hodnocení článku
Nastavit
Nastavit upozornění
host
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše připomínky, prosím, komentujte!X