Jak jsem rozjel FT8 III

V prvním článku série jsem popsal interfejs (rozhraní) před TCVR Kenwood TS-870S, čímž v naší HAM rodině přibyl další mód. V dalším pokračování článku pro TCVR Yaesu FT-817ND. Zapojení fungují spolehlivě, sbírka FT8 diplomů se neuvěřitelně rozrůstá. Z nich ty nejkrásnější si můžete prohlédnout ve fotoalbum. Konstrukce vlastního digi interfejsu je opravdu nenáročná a dostupná. Pro Paľa, OM7ASP jsem vyrobil ještě jednodušší verzi digi interfejsu pro jeho TCVR Yaesu FT-857D, kterou vám teď popíšu.

konstrukce

Schéma zapojení je v podstatě stejné jako ve druhém díle, proto ji zde již nebudu popisovat. Možná se ptáte v čem je tedy rozdíl. Odpověď je jednoduchá. Netřeba shánět krabičku. Dá se využít ta z USB hubu. Mně se osvědčil 4 portový USB hub od výrobce Hama. Má dostatek prostoru pro audio obvody po vyletování jednoho USB konektoru (obrázek 1). Ovařování vyžaduje trochu dovednosti. Mně se osvědčily dva nože na koberce, protože jsou také dost tenké, i dost pevné. Jeden opatrně vložíme do mezery mezi krytem a podstavcem a druhým pomalu a jemným páčením rozšiřujeme po obvodu mezeru dokud neuvolníme všechny západky. Kryt by měl vypadnout sám (obrázek 2). Jeden USB konektor tebe vyletujeme – na jeho místo se napevno přiletuje destička z USB zvukové karty. Letujeme krátce při teplotě 180 - 200 °C.

obrázek 1 Zakrytovaný 4 portový USB hub
obrázek 1 Zakrytovaný 4 portový USB hub

 

obrázek 2 Otevřený USB hub
obrázek 2 Otevřený USB hub

Model USB zvukové karty vybereme stejný jako předchozího dílu, prostě stačí jakákoli karta z čínského obchodu. Sejmeme kryt mnohem snáze (obrázek 3).

obrázek 3 Pohled na odkrytou USB zvukovou kartu
obrázek 3 Pohled na odkrytou USB zvukovou kartu

Z karty vyletujeme USB samčí konektor a dva jack konektory na mikrofon a sluchátka. Znovu upozorňuji, abychom při letování dávali pozor, hrozí přepálení desky plošného spoje nebo odtržení cestiček se spoji. Vyletované kontakty po USB konektorů propojíme ohebnými kablíky. Jejich délku určíme při přiložení USB zvukové karty k USB hubu. Destičky by měly do sebe zapadat, zabírat co nejméně prostoru a hlavně jejich součástky se nesmí dotýkat, aby nedošlo k jejich poškození. Asi nikdo netouží přiletovat zpět SMD kondenzátor. Když jsou destičky napasované, kablíky odměřené a ustřižené na správnou délku, můžeme je přiletovat. Vyzkoušíme, zda destičky pasují do krabičky tak, aby nevyčnívali.

Dále následuje přivedení audio cest do TCVR. Toho dosáhneme přes 6-pinový DATA konektor. Vybereme dost dlouhý stíněný audio kabel. S jedním vodičem pro audio vstup, druhý na audio výstup a třetí na uzemnění. Vodiče na straně konektoru připojíme s piny DATA IN, DATA Z GND. Kabel převlečeme přes otvor po vyletovaném USB konektoru z USB hubu. Můžeme předtím ještě na kabel z vnějšku iz vnitřku krabičky nastrčit pásek z plastové fólie, aby byl otvor dobře uzavřen.

DATA OUT 1200bps přiletujeme přes rezistor 1k2 Ω na vstup mikrofonu. Je lhostejné, jaký kanál vybereme, neboť mikrofon je má spojeno.

DATA IN nejprve připojíme přes rezistor 3k3 Ω na výstup reproduktoru (buď pravého nebo levého). Nakonec DATA IN připojíme přes rezistor 100 Ω a GND.

Nakonec GND z TCVR připojíme na GND USB zvukové karty. Polohu rezistorů přizpůsobíme tak, aby zabíraly co nejméně prostoru. Pomáháme si bužírkami, aby nenastal zkrat.

Doporučuji zapojení vyzkoušet nejprve bez krytu abychom opravili případné nedostatky.

obrázek 4 Interfejs před zakrytím
obrázek 4 Interfejs před zakrytím

 

obrázek 5 Hotový interfejs s připojeným CAT kabelem
obrázek 5 Hotový interfejs s připojeným CAT kabelem

 

obrázek 6 Připojení k TCVR - Pohled ze předu
obrázek 6 Připojení k TCVR – Pohled zepředu

 

obrázek 7  Připojení k TCVR - Pohled z vrchu
obrázek 7 Připojení k TCVR – Pohled z vrchu

Když vše funguje, můžeme krabičku uzavřít. Jsme hotovi. Příjemnou zábavu při vysílání.

Návod k nastavení softwaru pro digimódy

Postup jak nastavit operační systém Windows 10 program WSJT-X se nachází na tomto videu:

Zdroje

Jak jsem rozběhal FT8

Jak jsem rozběhal FT8 II

Jak ovládat CW přes počítač

 

Martin Jánoš, OM1MJ

zanechte odpověď